Best of Enemies
terug naar overzicht

Best of Enemies

World Stage Theatre company

Deze voorstelling is in het Engels. 

(For English see below)

Een meeslepende voorstelling over racisme en verlossing. Best of Enemies is gebaseerd op waargebeurde verhalen in Durham, North Carolina in de jaren 70.  

Atwater en Ellis leven beiden in armoede. Zij is een alleenstaande moeder van twee en hij is een getrouwde vader met een ernstig beperkte zoon. Zij was een huishoudster voordat zij ontslag nam van haar werk en hij runde een tankstation – zijn andere bezigheid was bij de Grand Cyclops van zijn lokale afdeling bij de KKK, een baan die hij met ijver en grote openbare vertoning op zich nam. Wanneer de voorstelling wordt geopend, arriveert Reddick in Durham om een gemeentevergadering te organiseren om lokale educatie en burgerrechten te bespreken. Hij is zich volledig bewust van de racisme in het dorp en, als een manier om beide kanten aan elkaar te koppelen, benoemt hij Atwater en Ellis als covoorzitters van zijn commissie.

De voorstelling is een combinatie tussen publieke scenes – toespraken, openbare gesprekken en debatten -  en privé conversaties. 

Kelli McLoud-Schingen, artistiek directeur van de World Stage Theatre company, is een getraind acteur en directeur. Kelli heeft meer dat 25 jaar theaterervaring. Zij heeft gestudeerd op de Universiteit van Aurora, de Universiteit van Roosevelt in Chicago, Illinois en de Oxford School of Drama in Oxford. Zij heeft gewerkt als amateuristische én professionele acteur in Chicago, Minneapolis, Housten en nu in Tulsa. Kelli´s professionele credits omvatten ook commerciële televisie, voice-over en radio. Momenteel is zij co-docent drama voor kinderen.


English

The play details events in Durham, North Carolina in the 1970’s and focuses on Ann Atwater, an African-American, and C.P. Ellis, a man who fought for maintaining White supremacy. Brought together by Bill Reddick, a fledgling social activist who was also an African-American. Both Atwater and Ellis live in poverty. As the play opens, Reddick arrives in Durham to organize a townhall meeting to address local education and civil rights. He is entirely aware of the racial strife in the town and, as a way of forcing the sides together, he appoints Atwater and Ellis co-chairs of his committee.

The play is split between public scenes – speeches, public addresses and debate – and private conversations. 

Kelli McLoud-Schingen, Artistic Director of World Stage Theatre company, is a trained actor and director. Kelli has over 25 years of theater experience. She was educated at Aurora University and Roosevelt University in Chicago, IL and the Oxford School of Drama in Oxford England. She has worked as an amateur and professional actor in Chicago, Minneapolis, Houston and now, Tulsa. Kelli’s professional credits also include commercial television, voiceover, and radio. Currently, she is co-teaching drama to children between the ages of 9 and 14 at a local school in Tulsa as an outreach and access initiative for the World Stage Company. 

Credits
Regie: Kelli Mcloud - Schingen
Spel: Cornelius Johnson, Dionne Lambert, Paula Scheider, Zero Stieirt