Kaha di Orgel
terug naar overzicht

Kaha di Orgel

SPLIKA


Inschrijving voor deze middag uiterlijk 10 september door betaling op bankrekeningnummer NL96 INGB 0008 9799 10 t.n.v. Stichting SPLIKA. Vermeldt “28 jaar SPLIKA” en naam/namen van de deelnemer(s). Stuur daarbij ook een e-mail naar info@splika.nl

  • zaterdag 15 september
  • 13:00
  • De Vaillant