Try-out voorstelling M.A.N.
terug naar overzicht

Try-out voorstelling M.A.N.

Stagehuis Schilderswijk

Vandaag vindt de try-out van de voorstelling M.A.N. plaats.

Is hij nog een jongen? Of is hij al een man? Geboren als schoffie, als rat van de straat? Of gevormd door zijn omgeving? Wanneer ben je een man? Een echte, een goede? Harde werker, mooie dromer, sterke vechter, grote denker, wat is je succes? Wat zei je vader hier ook alweer over? Lijk je op hem? 

 

M van Meer, Minder, Mogen, Moeten, Mattie, Meelopen, Macht, Mens

A van Aandacht, Asahbi, Ander, Agressief, Actie, Aardig 

N van Niffo, Nooit, Nee, Niet, Nacht, Nadenken 

 

Vier jonge mannen uit de Schilderswijk van Den Haag willen met M.A.N. een voorstelling maken over het opgroeien in deze wijk vanuit het perspectief van een man en de rol van andere mannen daarin. Rolmodellen zoals Yassine Abarkane, vrienden uit de buurt , vaders of juist de afwezige vader, broers en meesters op school hebben allemaal invloed op de vorming van jongens tot man.  

  • donderdag 04 juni
  • 18:00
  • De Vaillant