coronabeleid
terug naar homepage

coronabeleid

Een veilig en gastvrij huis voor iedereen

Veiligheidsmaatrelen van theater De Vaillant ivm COVID-19.

*Goed lezen!

(klik hier voor deze tekst in PDF)

Theater De Vaillant is open voor artiesten en bezoekers. Om iedereen een gezonde en prettige omgeving te bieden, maken we duidelijke afspraken en moeten we deze naleven.

 

Veiligheid voorop!

Was je handen bij binnenkomst en erna ook regelmatig. 

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest of nies in je ellenboog!

Volg instructies van medewerkers altijd op en houd je zelf ook aan de routes die zijn aangegeven.

 

Ontvangst groepen, huurders, organisaties

* Een medewerker van De Vaillant spreekt vooraf samen met de partner het programma én de Coronaregels door. (Deze zijn dezelfde als de instructies als hieronder.)

De Vaillant is verantwoordelijk voor het naleven van de Covid-19 richtlijnen.

Goed voorbeeld doet goed volgen, ook voor onze partners.

Neem voor aanvang van de voorstelling of activiteit het woord om instructies te geven.

 

Ontvangst

Alle bezoekers gaan langs de receptie, ook genodigden en artiesten.

Iedereen wordt aan de receptie basaal bevraagd over de gezondheid en als er aanleiding is geweigerd. In plaats daarvan kan ook de QR code worden gescand.

Deze basisvragen zijn:

• Bent u verkouden? Of heeft u andere corona klachten?

• Hebben mensen in uw gezin of huisgenoten klachten?

• Bent u een huishouden?

• Heeft u gereserveerd?

• Wij vragen alle gasten zich te registreren met naam en telefoonnummer, registratie is verplicht. Deze gegevens worden alleen gebruikt in geval van contactonderzoek door de GGD. De gegevens worden opgeslagen in een kluis en na 14 dagen vernietigd.

 

* Spreek gasten voor het betreden van een zaal of studio toe:

 • Welkom, fijn dat we u in De Vaillant mogen ontvangen.
 • Voor uw en onze gezondheid hanteren we een paar regels:
  • Houdt 1,5 meter afstand, in de zalen en in het theatercafé
  • In de zaal zijn genoeg stoelen, schuif er niet mee en plaats niet bij.
  • Ga rustig naar binnen en straks weer naar buiten, houdt voldoende afstand.
  • Neem een bestelling van de bar meteen mee naar een tafel.
  • Ga lekker zitten en wandel niet rond.

Ouders

Volgt uw kind lessen in De Vaillant? Breng uw kind dan tot de buitendeur, daar wordt uw kind opgehaald door de docent. Na afloop wordt uw kind door de docent bij de deur gebracht. Blijft u liever wachten op uw kind? Meld u dan aan de kassa van De Vaillant en om uw contactgegevens achter te laten.

 

Horeca

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.

• Vraag bij het uitleveren van consumpties of afrekenen vriendelijk of mensen hun drankje mee willen nemen naar een tafel en gaan zitten.

maaltijden en snacks worden aan tafel gebracht.

• Vraag mensen die aan de bar blijven praten vriendelijk of ze een tafel willen zoeken en ruimte maken.

• Vooral ook: geef het goede voorbeeld en houdt afstand tot elkaar en bezoekers.

• Tafels en stoelen worden na gebruik gereinigd.

• Bezoekers reserveren altijd. Dat kan telefonisch of aan de kassa.  Bezoekers wordt altijd naar de gezondheid gevraagd en contactgegevens worden geregistreerd.

• Als de maatregelen niet worden nageleefd kan De Vaillant de desbetreffende persoon een (tijdelijke) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de accommodatie van de ondernemen opleggen.

• Het theatercafé opent om 10.00 uur en sluit nadat de laatste voorstelling is afgelopen.

 

Keuken

• Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.

• Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.

 

Hygiëne

• Bij de entree en bij de bar staan desinfectiegeldispensers met papier.

• Barpersoneel maakt elk uur het buffetblad, deurklinken en leuningen schoon.

• Barpersoneel maakt na elk vertrek van bezoekers tafels en stoelen schoon.

 

Toiletbezoek:

• Volg de pijlen en houd afstand.

• Klop eerst op een toiletdeur en wacht op een reactie.

• Geen reactie betekent ‘vrij’. Wel een reactie betekent ‘wachten’.

 

Luchtbehandeling

Alle systemen voor luchtbehandeling in De Vaillant worden jaarlijks onderhouden volgens de richtlijnen. Alle systemen zijn in goede conditie en goedgekeurd volgens het bouwbesluit op de maximale bezoekerscapaciteit per ruimte.
• In ALLE ruimtes wordt 24 uur per dag lucht afgezogen. Deze lucht gaat direct naar buiten en komt niet eerst nog in een andere ruimte terecht.

• In alle ruimtes wordt tijdens activiteiten altijd verse lucht aangevoerd.

• Er vindt geen recirculatie van lucht plaats.

 

Artiesten

• De artiestenfoyer wordt niet gebruikt. Waar mogelijk verblijven artiesten en crew zo lang mogelijk in de kleedruimte, de technici in de techniekruimte en gasten worden niet toegelaten in de artiestenfoyer.

• Per persoon wordt gerekend met 4 m2 beschikbare ruimte.

• Kleedkamers zijn gereinigd, gedesinfecteerd en geventileerd voor aankomst van de artiest.

• Grimeurs en kleedsters volgen het protocol van de contactberoepen.

• De afstand tussen publiek en artiest is te allen tijde minimaal 1,5 meter.

De artiest neemt geen derden mee die niet dringend nodig is voor de realisatie van het optreden.

• Artiesten delen geen instrumenten/materiaal tenzij deze tussentijds worden gedesinfecteerd.

• Eventuele handdoeken die worden gebruikt tijdens en na het optreden worden door de artiest zelf meegenomen.

• Blaasartiesten nemen een emmer mee met daarin een afvalzak en papieren tissues voor de opvang van condensvocht. Na afloop van het optreden wordt de afvalzak door de blazer dichtgebonden en weggegooid.

 

Dansen

• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden;

• Kinderen tot en met 12 hoeven daarnaast ook geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (kinderen en volwassenen);

• Als het houden van de 1,5 meter afstand de normale dansbeoefening in de weg staat, mag tijdens het dansen, in onderstaande situatie, de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten te worden:

• Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te dansen.

• De ondernemer/docent houdt een registratie bij van de dansers die gezamenlijk dansen uitvoeren (vaste danspartners) en wie op welk tijdstip in de studio aanwezig is.

• Indien sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote lichaamsdelen contact maken met het vloeroppervlak, moet dit oppervlak na iedere training ook worden schoongemaakt.

• De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan het dansen, goed moet worden vastgesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek.

• Dansers wachten buiten de studio, met ‘social distancing’, tot de aangewezen/afgesproken lestijd voor zij naar binnen gaan.

•De danser blijft niet langer aanwezig in de studio dan gedurende de afgesproken lestijd

 

Techniek

• Desinfecteer jouw werkplek en het materiaal waarmee je werkt voordat je begint.

• De werkplek zal, als ware het een clean room, tijdens de werkzaamheden afgeschermd gebied zijn voor buitenstaanders.

• Medewerkers werken in principe alleen. Op 10m2 oppervlak mag 1 technicus aan het werk zijn. Tenzij deze niet beweegt, dan volstaat 4m2 (bijvoorbeeld FOH, trekkenwand).

• Materialen die NIET door 1 persoon te hanteren zijn: voor heel korte tijd mag je een collega helpen op korte afstand.

• Moet het gedurende een langere tijd, dan dragen beiden een gezichtsmasker.

• Als er met handschoenen wordt gewerkt, dienen deze ook regelmatig (meerdere keren per dag) ontsmet/vernieuwd te worden.

• Verplaatsen van materialen geschiedt in een afgeschermd transportgebied. Denk aan een gang in een theater of een laad/losperron waar geen kruisend verkeer van externen plaatsvindt.

• Bij het noodzakelijk passeren van een ander persoon in bijvoorbeeld een smalle gang, of theaterbrug draaien beide personen zoveel als mogelijk met het gezicht van elkaar af.

• Bij het gebruik van liften en het omgaan van hoeken wees bewust van mogelijk tegemoetkomend verkeer, neem bochten ruim en houd voldoende afstand tot de liftdeur.

• Microfoons en headsets worden gereinigd voor het opspelden, opdoen of uitreiken.

• Zendertechnici dragen bij het aanbrengen van microfoons een gezichtsmasker.

 

Heeft u naar aanleiding van deze maatregelen vragen? Stuur dan een email naar info@devaillant.nl of bel 070-4452800

Hartelijk dank voor uw medewerking!