Hooggeëerd Publiek
terug naar homepage

Hooggeëerd Publiek

13 augustus 2020

Verhitting in de Schilderswijk

Beste lezer,


Vanochtend berichtten media over ‘Rellen in de Schilderswijk’: Brandkranen zijn opengedraaid, groepen jongeren verzamelden zich op straat en keerden zich daarna tegen de Politie. Dit gedrag is niet goed te praten en niet uniek, het vindt al dagen en nachten plaats in Haagse wijken.


Gemeente Den Haag mag de hand in eigen boezem steken. Zo heeft Stadsdeel Centrum voor de Schilderswijk budgetten voor vakantieprogramma’s ingetrokken ten behoeve van veiligheid. Behalve in hardwerkende buurthuizen is daardoor weinig te beleven. De gemeente faciliteert zelf een veiligheidsprobleem door het paard achter de wagen te spannen.


Wijken als de Schilderswijk zijn dichtbevolkt, jong en de mogelijkheden zijn beperkt. Al maanden worden activiteiten in verband met Covid-19 stilgelegd terwijl kinderen en jongeren niet naar school kunnen en er thuis amper ruimte is. Voor gezinnen geldt tegelijk dat vakanties in het buitenland onmogelijk zijn, familie gemist wordt en er door groeiende werkeloosheid geen geld is voor recreatie. Het is geen excuus voor vandalisme, het is een roep om zinnige alternatieven. Het Stadsdeel vat dit blijkbaar op als een veiligheidsprobleem terwijl het echt anders kan.


Voorbeelden van sociale, culturele en sportieve activiteiten die zorgen voor rust, vertier én veiligheid zijn er te over maar daar is niet voor gekozen, integendeel. Op voorhand is gekozen in te zetten op veiligheid, ofwel om achteraf problemen te bestrijden. Feitelijk krijgt het Stadsdeel waar het om gevraagd heeft en dat kan de bedoeling niet geweest zijn.


In en over de wijken wordt veel gepraat, maar echt geluisterd naar bewoners en organisaties onvoldoende. Juist nu de druk toeneemt wreekt zich dat met van bovenaf opgelegde besluiten. Besluiten die meer gebaseerd zijn op angst voor bewoners dan op de behoeften die bewoners hebben.


De zomer is nog niet voorbij. In elk geval hebben jongeren in de wijken nu aangegeven wat nodig is: verkoeling, vertier, levendigheid en actie. Het is aan de gemeente om daarop in te spelen.


Harrie van de Louw
directeur theater De Vaillant


18 mei 2020

Jouw Cultuurhuis On Stage & Online!

Beste bezoeker,

Geniet jij ook zo van de muziek in onze wijken? De Torenconcerten met wereldse klanken? De Beatmobiel met pop van oost tot west?

Of ben je een van de actieve senioren die samen met KOO kunst maakt, of hebben we je al gehoord en gezien bij Studio S Home Sessions?

De Vaillant is en blijft het cultuurhuis van de Schilderswijk en Transvaal, Jouw Cultuurhuis!

Daarom zijn we blij dat we je na 1 juni ook weer binnen onze muren kunnen ontvangen. We brengen dan binnen en buiten cultuur voor iedereen. We noemen het ‘On Stage & Online’.   Na 1 juni zijn we elke (werk) dag weer open voor een babbeltje, een hapje en een drankje, maar ook voor de kunsten!

Want daar staan we voor, ook in crisistijd: Cultuur voor Iedereen die mee wil doen!

Volg ons hier of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan berichten we vanzelf wat er na 1 juni weer in en rondom huis te doen valt.

Graag gaan we dan samen de zomer in!

 

Hartelijke groet en stay safe,

Harrie van de Louw

directeur

 


Aan de wethouder van Cultuur Dhr. Robert van Asten

Betreft: open brief versterking positie De Vaillant

 

Den Haag, 7 mei 2020 

Geachte wethouder/ Beste Robert,

 

Namens voorzitter, bestuur en team van De Vaillant doe ik een appèl op je.

Het inhoudelijk advies van de Commissie Leertouwer voor De Vaillant voor komende jaren is positief met wat kritische kanttekeningen. Wij nemen het advies serieus. Gezien het beleidsvoornemen ‘Cultuurankers te verstevigen in hun positie en bedrijfsvoering’ en de zorg over onze financiële basis, zijn wij over de financiële uitkomst enigszins ontgoocheld.

De Commissie Leertouwer adviseert met een effectieve verhoging van €17.200 (de ‘Lakerveld’gelden vervallen) een bedrag van  €710.000  (+3% t.o.v. 2020). Dit bedrag sluit noch aan op onze begroting, noch op het Beleidskader ‘Een Zee van Mogelijkheden’. 

Uit het beleidskader: ‘Een versteviging van de positie en een gezonde bedrijfsvoering van de Cultuurankers zijn essentieel voor de uitvoering van hun taken. Wij vragen de Adviescommissie om dit mee te nemen in het beoordelen van de plannen.’ …. ‘Wij concentreren ons op de bestaande Cultuurankers en stellen als prioriteit dat deze acht Cultuurankers hun positie kunnen verstevigen en zich verder kunnen ontwikkelen.’

Ter herinnering: In 2013 startte De Vaillant met een begroot tekort van 30K per jaar, in 2017 werd dat eenmalig en daarna structureel gerepareerd en voor 2021 staan we praktisch op de 0lijn. Deze keuze toont geen onderbouwing of inhoudelijke basis.

De voorgestelde verhoging van 3% stelt ons voor keuzes;  - Sluiten we groepen en mensen die amper geld te makken hebben uit, of blijven we betaalbaar (we verhoogden onze entreeprijzen al met 150%)?  - Blijven we toegankelijk voor jong en oud of beperken we de toegangsuren? - Onderhouden we echt contact of houden we 0,6 fte communicatiemedewerker voor flyers, socials en nieuwsbrieven? Het verdwijnen van de baliemedewerker en andere functies met STIP subsidie noem ik niet. Dat horeca niet uit cultuurgeld betaald wordt is evident en niet aan de orde. Voor gezonde bedrijfsvoering en positie komen wij met het huidige advies €50.000 tekort.

De Vaillant loopt voor de troepen uit; samen met Cultuurschakel met de Haagse CultuurAcademie waarvan jij al twee inclusieve ‘academische jaren’ opende. We liepen en lopen met Laaktheater voorop in het Regioprofiel Haaglanden. Ons initiatief tot de Participatie Federatie biedt speelruimte en doorstroom voor divers talent dat door schaalverschillen in de sector (zoals beschreven in het advies van de Commissie Leertouwer) geen kans krijgt. De Haagse Cultuurankers staan er landelijk mee op de kaart en dat betaalt zich uit.  Al in 2013 zetten wij MatchMaker op  waarmee wij ons publiek en talent koppelden aan negen instellingen in de stad. Wij, maar vooral ons diverse publiek en talenten werden in 2017 beloond met IMPACT Rijkssubsidie en het werd beleid. Rijk en fondsen dragen stevig bij aan deze programma’s. Na de rellen in 2015 stonden wij voor onze bewoners als een huis en zij voor ons. Ook in Coronatijd steekt De Vaillant zijn nek uit. We doen het niet omdat we een toren hebben maar omdat we die direct als podium inzetten en daar met externe financiering een compleet actieplan aan koppelen. We doen alles ondanks een wankele basis maar met het besef dat het moet.

Als jij echt wil dat jouw beleid voor Inclusie en diversiteit toekomst heeft, heb je voorlopers zoals wij nodig. Mooie beleidsplannen, bussen met wijkbewoners of leuke regioplannen beklijven slechts door succesvolle partners. Telkens weer is De Vaillant tot voorbeeld en telkens weer dagen wij onszelf en collega’s uit om echt open te zijn voor de stad, haar bewoners en de veranderde samenleving. Het is een ongelijke strijd omdat ons fundament niet op orde is. 

In onze arme en tegelijk superdiverse wijken waar nauwelijks nog autochtone Nederlanders wonen, vallen harde klappen door de Coronacrisis. Ook het drama van een economische crisis zal zich juist hier in volle glorie voltrekken. Wij staan ook dan graag ons ‘mannetje’ als cultureel baken voor iedereen die mee wil doen. We hebben daarvoor echte versterking van cruciale functies nodig en daarom vragen we jouw steun!

Met kleine zalen (30 – 60% kleiner dan andere Cultuurankers) in een complex gebouw (half ondergronds waardoor altijd twee medewerkers op de vloer moeten zijn) is beperkt geld te verdienen. Terwijl een kleurrijk team en een arme omgeving veel aandacht vragen zijn we in de stad aanwezig, denk ik mee en doen wij mee. Dat kan effectiever en duurzamer, echter staat het water aan onze lippen. In ons meerjarenbeleid hebben we dat weer geformuleerd en berekend en toch is wederom niet op basis van onze noodzaak geadviseerd. 

Er is behoefte aan stevige Cultuurankers in elk stadsdeel, op een aantal participatiecollega’s zoals Cultuurschakel en AIGHT wordt bezuinigd en we begrijpen dat ruimte beperkt is. Toch doen we een beroep op je om subsidie voor De Vaillant in lijn te brengen met het Beleidskader en de behoefte. Behoefte aan versterking en slagkracht is berekend in onze begroting (€710.000 + €50.000 = €760.000).  

Tussen het advies van Commissie Leertouwer en de inhoud van het Beleidskader zit speelruimte. Ook wijkt het advies flink af van de toezegging ((RIS304964, 3 april jl.) dat geen extra cultuurplangeld naar de exploitatie van Amare gaat. Keuzeruimte om alsnog aan te sluiten bij beleid en beloften is er dus zeker.

Ik breng tot slot graag mijn uitspraak ‘investeer in bewezen successen’ in herinnering, een uitspraak die jou tijdens een van de Stadsgesprekken erg aansprak. Wij hopen dat je daar samen met ons voor gaat.

 

Hartelijke groet, 

Harrie van de Louw

Download de brief in PDF

 

30 april 2020

 

Bij de halte van tram 6

Staat een oester op tram 6 te wachten, komt daar plots een mossel aan.

‘Mijn hemel’, spreekt de mossel, ‘wat een genoegen, aangenaam!’

En dan onverwijld: ‘Oester, oester, dat ik u koester, zou u gaarne kussen.’

‘Ach’, bloost de oester, ‘zo onbetaamd, ga er fluks van tussen!’

De mossel weet niet van wijken: ‘Uw ranke hals, zo mals, u maakt me gek.’

De oester trilt, maar geeft dan toe, en werpt het hoofdje in de nek.

De mossel aarzelt niet en hapt – maar even.

Het doet het weke van de oester beven.

Daar is tram 6, de mossel henen.

‘Ach en jeetje’ roept de oester, ‘mijn parel is verdwenen.’

*Een toelichting op ‘Bij de halte van tram 6’ is te lezen in ons jaarverslag.

Ons Jaarverslag 2019 lees je hier (PDF)

 


 

15 april  2020
 
 

De Vaillant wil in deze tijd van crisis een baken van positiviteit zijn voor de wijk en de stad. Hiervoor organiseren we torenconcerten, Buurtbiebs en is er een actieplan (PDF). Om dit te kunnen verwezenlijken vragen we iedereen die kan en wil een bijdrage te doen, zodat we de activiteiten zo lang kunnen voortzetten als nodig. Via Voor De Kunst zijn we een crowdfunding gestrart. Alle euro's zijn welkom! 

Blijf gezond en geniet waar het kan!


6 april 2020

Hooggeëerd publiek,

Terwijl u lekker vanuit huis onze website bezoekt, informeren wij u graag over alle moois dat ook nu te beleven is. Want samen met ons top team en veel collega’s in wijk en stad houden we graag contact met u en we horen graag hoe het met u gaat.

We doen dat niet zomaar:

Juist in onze buurt werken veel mensen in de zorg, de opvang, vervoer en andere essentiële beroepsgroepen. U bent het die Nederland draaiend houdt en we zijn trots op u! Dankuwel!!!

Maar misschien ook ben u juist slachtoffer van deze crisis doordat u ziek bent of werkeloos geraakt of erger. We wensen u heel veel sterkte en hopen u met onze inzet een beetje troost en wat lichtpuntjes te bieden.

En misschien zit u ook met het hele gezin aan het huiswerk, of zitten juist je ouders in de weg om lekker te chillen. Voor iedereen proberen we moois, chills en leuks te brengen, zolang de voorraad strekt. En als je zelf mee wil doen? Laat het ons weten.

Onder elke knop op deze site vind je nieuws en een emailadres om contact te maken.

Verder zijn we elke werkdag telefonisch bereikbaar.

U hoort van ons, horen wij van U?

 

Wij leven met u mee!

 

Gezonde groet,

Harrie van de Louw - directeur