Hooggeëerd Publiek,
terug naar Over het theater

Hooggeëerd Publiek,

Hoezo crisis? 10 jaar theater De Vaillant

Terwijl we van de ene crisis naar de andere hoppen en we de verwarming een tandje lager zetten, viert De Vaillant zijn 10-jarig bestaan. Een jaar lang brengen we hartverwarmende programma’s met elke maand toppers voor bestaand en nieuw publiek. 

Oogsten

We willen niet alles verklappen en natuurlijk zijn ook bewoners en talenten aan zet om bij te dragen aan de rijkdom op onze podia. Toch kunnen we nu al zeggen dat we in februari de tiende editie van Voetjes v/d Vloer groots vieren met heel bijzondere artiesten, én met een jaar lang urban programma’s zoals Ik Spreek en The Rehearsal Room. Het zijn programma’s waar we trots op zijn omdat ze alle in de loop der jaren door jonge makers in ons huis zijn ontwikkeld.

De liefde voor cultuur gaat door de maag!

De Sociale Tafel voor senioren krijgt in 2023 twee kindjes: de Onbeperkte Tafel en de Cultuurtafel brengen mensen samen rond cultuur en een gezonde maaltijd en onze samenwerking met De Einder wordt verstevigd. Daarbij starten we in februari een community project dat begint met een Grote Verwendag voor slachtoffers van het Toeslagenschandaal. 

Theater van nu

Hedendaags drama en actuele thema’s vinden een podium in De Vaillant. Maandelijks spreekt Hizir tijdens Voetnoot* gasten die ertoe doen. Gasten met een klein, en soms met een groot verhaal. Zo schuift in januari Prinses Laurentien van Oranje aan die zich sterk maakt voor mensen in de knel. Maar hedendaagse verhalen horen we ook terug in voorstellingen als de première van Immuun van Zişan Mermi, en in andere voorstellingen van nieuwe makers. Want vandaag is nu en de wereld van u laat ons niet onberoerd.

Goede gesprekken

In 2023 oriënteren we ons op de toekomst. Samen met partners, bewoners in alle wijken en met specialisten voeren we Goede Gesprekken over een toekomst voor De Vaillant. Want juist in de Schilderswijk en Transvaal wordt unieke kunst gemaakt voor een uniek publiek dat een uniek podium verdient. Een podium dat de schakel vormt tussen wijk en stad, vandaag en morgen en tussen jouw kunsten en nieuw publiek. Zo blijven we voorbeeld voor stad en land en waar je niet rijk, wit of slim hoeft te zijn om mee te maken, mee te doen en mee te delen. 

Maak het Mee!

In 2023 vieren we dat 150 jaar geleden de slavernij officieel is afgeschaft en dat staat voor veel. Samen willen we staan voor een land en een stad waarin iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt. Waar de cultuur van de een net zo gewaardeerd wordt als die van de ander. Wij kiezen in 2023 voor een jaar waarin we daar vanuit de wijken in het hart van de stad aan bijdragen. Met festivals, met nieuwe voorstellingen, met een eigen gezicht en in samenwerking met iedereen die mee wil doen sorteren wij daarop voor. Doe je mee?

Een warm en bruisend 2023 gewenst,

Harrie van de Louw/ directeur 

Zomerbrieven

Den Haag, zomer 2022 

Gemeente Den Haag laat een toekomstvisie voor de kunst- en cultuursector ontwikkelen. Naast vele gespreksrondes is de stad gevraagd met ‘zomerbrieven’ aanvullende visies en gedachten te delen. Theater De Vaillant zet haar expertise graag in om mee te denken over een cultuursector die werkelijk versterkt en voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is. Een stad die duurzaam bijdraagt aan culturele vernieuwing met de diversiteit van bewoners en hun bagage als motor. 

Uit de zomerbrief 2022 van Blueyard: ‘Een aantal van de onderwerpen die wij voor de sector als relevant zien in de komende tien jaren zijn: versterking van het makersklimaat, meer kunst in en met de wijken, kunst in het onderwijs, diversiteit en inclusie, een krachtige culturele infrastructuur en weerbaarheid en wendbaarheid van de sector.’ 

Waarschijnlijk onderschrijven werkenden binnen de Haagse culturele sector de relevantie van bovenstaande. Maar hoe kijken de stad en inwoners hiernaar? Uit eerder onderzoek bleek dat ruim de helft van de bewoners, behalve in een commerciële bioscoop, nooit gebruik maakt van cultuuraanbod van Den Haag, de sector zal hen worst wezen. Het betekent niet dat zij geen culturele belangstelling en behoefte hebben, het betekent dat culturele instellingen de aansluiting bij de samenleving behoorlijk missen. 

Hier voor de vuist weg gedachten, gebaseerd op een cultuursector voor iedereen: 

Cultuurankers 

Cultuurankers zijn de vooruitgeschoven posten van de cultuursector in de stadsdelen. Met het idee dat zij dichter bij ‘de mensen’ gehuisvest zijn, maken zij cultuur beter bereikbaar. De Cultuurankers zijn inderdaad veelal gelegen in gebieden waar mensen wonen die bij de reguliere cultuurinstellingen nauwelijks zichtbaar zijn. De Cultuurankers hebben methoden ontwikkelt om deze mensen en hun cultuur te kennen, te stimuleren en een podium te bieden. Het succes van de Cultuurankers wordt breed onderschreven, en terecht. 

Tegelijk zijn de Cultuurankers kwetsbaar en dat kan beter: 

  • Elk Cultuuranker moet onafhankelijk zijn (en geen afdeling van de gemeentelijke bibliotheekorganisatie) met een eigen RvT en directie. 
  • Elk Cultuuranker dient te kunnen beschikken over een huis waar amateur- én professionele kunsten gepresenteerd en liefst ook beoefend kunnen worden. 
  • Elk Cultuuranker verdient een volwaardig programma- en communicatiebudget. 
  • Elk Cultuuranker dient personeel en budgettair te zijn toegerust om het hele stadsdeel, eventueel met satelliet locaties, te bereiken en daarnaast samen te werken met stedelijke collega’s. 
  • Tenminste één Cultuuranker dient te horen tot het middensegment van de Cultuursector.  

Cultuurspreiding

De meeste cultuurinstellingen zijn samengeklonterd in het stadscentrum. Diverse musea en vh. Zuiderstrandtheater tonen aan dat een decentrale ligging voor stedelijke instellingen eerder voor- dan nadelen heeft. Uitplaatsing van cultuurinstellingen, depots en ateliers naar de wijken zorgt voor levendigheid in deze woonwijken, brengt cultuur fysiek dichterbij wat zorgt voor nieuw publiek en inspiratie. Het zorgt voor logische verbindingen met stad en wijken en biedt samenwerkingsmogelijkheden met Cultuurankers. Het kost niks en levert veel op! 

Middenklasse kunst 

Ruim 50% van de Hagenaars is migrant, ruim 50% van de Hagenaars heeft een opleiding tot Mbo-niveau. Deze mensen zien we bij de stedelijke instellingen niet terug, niet op de podia, niet aan de muren en niet in publiek en (inhoudelijk) personeel. Ondanks dat jaarlijks veel leerlingen afstuderen aan Mbo-kunstopleidingen, biedt Den Haag hen geen podia. Den Haag kan zijn licht opsteken bij andere grote steden die deze stap al lang en succesvol maakten. 

Diversiteit en Inclusie 

Ondanks beleid, mooie beloften en successen in de wijken is investeren in diversiteit en Inclusie geld uit het raam gooien wanneer dat niet verankerd wordt in het hart van het bestel. Waar diversiteit en opleidingsniveau van de bevolking goeddeels bij ruim de helft van de bevolking samenvallen, én de helft van de bevolking door de cultuursector structureel niet bediend wordt, verdient cultuur van deze bevolking een volwassen plek. Wij pleiten daarom voor een ‘Midi-theater’. Den Haag volgt hiermee het goede voorbeeld van Rotterdam (Theater Zuidplein) en Amsterdam (Bijlmer Parktheater e.a.). tegelijk biedt een volwaardige werkplaats annex podium in het hart van de stad en het bestel ruimte voor Mbo-cultuur. 

De expertise voor zo’n volwaardig stedelijke podium annex werkplaats is in Den Haag aanwezig, deze aanwenden is een sprong vooruit. 

Cultuureducatie 

Den Haag kent een prachtinstituut voor cultuureducatie op school en in de vrijetijd: Cultuurschakel. Daarnaast richten grote generieke en kleine specialistische organisaties zich op cultuureducatie en de budgetten die de overheid voor cultuureducatie verdeelt. De schaalgrootte van generieke instellingen zit marktwerking in de weg, ze drukken kleinere spelers naar de marge. Tegelijk is het cultuuraanbod voor scholen net zo wit en westers als haar grote aanbieders en sluit ondanks geprezen kwaliteit niet aan bij de belevingswereld van een jeugd die nu al 70% van niet-westerse komaf is. Niet voor niets haken jongeren in de pubertijd af als cultuurdeelnemer, cultuur is van en voor andere mensen. 

Het dubbele probleem van enerzijds verstoring van de markt en anderzijds gebrek aan aansluiting bij de samenleving is eenvoudig op te lossen. Na de ingreep in Koorenhuis als te grote aanbieder van cultuuronderwijs, dient doorgepakt te worden en cultuureducatie op zijn eigen waarde geschat en daarom niet ondergebracht te zijn bij instellingen met een primair ander doel. Ofwel; Residentie Orkest is een orkest en geen school, Het Nederlands Danstheater en Kunstmuseum zijn respectievelijk dansgroep en museum. Gespecialiseerde educatieve aanbieders kunnen en zullen de markt veroveren en graag gelijkwaardige collega’s zijn van deze instellingen in het maken en aanbieden van cultuureducatie die aansluit bij diegenen waar het om gaat; nieuwe generaties van de stad. 

Door cultuureducatie los te koppelen van de generieke instellingen en aan te sluiten bij de nieuwe generaties van de stad ontstaat vanzelf een impuls voor Diversiteit en Inclusie, ofwel cultuur voor iedereen. 

Een huis voor de stad 

AMARE ziet zich als podium voor de hele stad, dit is meer marketing dan waarheid. Residentie Orkest, Nederlands Danstheater als huisgezelschappen en twee programmeurs voor traditionele podiumkunsten illustreren een aangeboren onmacht om dit waar te maken. Laat hen doen waar ze goed in zijn en waar ze veel mensen gelukkig mee maken, de tijd zal het leren en laat rijk publiek er de portemonnee voor trekken met gedifferentieerd prijsbeleid. 

Een ander podium kan wel een podium voor de hele stad zijn: de Koninklijke Schouwburg! Nu eet een exclusief, wit, hoogopgeleid publiek er de meeste gesubsidieerde kaarten in de sector op, een publiek dat ook al bij andere gesubsidieerde instellingen haar gerief vindt. 

Het pluche van de Koninklijke Schouwburg zou voor de hele stad moeten zijn; betaalbaar, aansprekend, divers en met een variatie van hoog- en laagdrempelig. Dit gebouw verdient werkelijk een Appeltje van Oranje als het zelfstandig, met breed bereik in de stad een programma brengt dat zich schurkt aan volkscultuur van hoog niveau. NDT en RO tonen aan dat topkunst in de periferie gedijt, dus biedt HNT een mooie plek aan zee, in Ypenburg of Transvaal. 

Harrie van de Louw 

Marijke Reuvers 

directie

Zomerbrieven

Den Haag, zomer 2022 

Gemeente Den Haag laat een toekomstvisie voor de kunst- en cultuursector ontwikkelen. Naast vele gespreksrondes is de stad gevraagd met ‘zomerbrieven’ aanvullende visies en gedachten te delen. Theater De Vaillant zet haar expertise graag in om mee te denken over een cultuursector die werkelijk versterkt en voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is. Een stad die duurzaam bijdraagt aan culturele vernieuwing met de diversiteit van bewoners en hun bagage als motor. 

Uit de zomerbrief 2022 van Blueyard: ‘Een aantal van de onderwerpen die wij voor de sector als relevant zien in de komende tien jaren zijn: versterking van het makersklimaat, meer kunst in en met de wijken, kunst in het onderwijs, diversiteit en inclusie, een krachtige culturele infrastructuur en weerbaarheid en wendbaarheid van de sector.’ 

Waarschijnlijk onderschrijven werkenden binnen de Haagse culturele sector de relevantie van bovenstaande. Maar hoe kijken de stad en inwoners hiernaar? Uit eerder onderzoek bleek dat ruim de helft van de bewoners, behalve in een commerciële bioscoop, nooit gebruik maakt van cultuuraanbod van Den Haag, de sector zal hen worst wezen. Het betekent niet dat zij geen culturele belangstelling en behoefte hebben, het betekent dat culturele instellingen de aansluiting bij de samenleving behoorlijk missen. 

Hier voor de vuist weg gedachten, gebaseerd op een cultuursector voor iedereen: 

Cultuurankers 

Cultuurankers zijn de vooruitgeschoven posten van de cultuursector in de stadsdelen. Met het idee dat zij dichter bij ‘de mensen’ gehuisvest zijn, maken zij cultuur beter bereikbaar. De Cultuurankers zijn inderdaad veelal gelegen in gebieden waar mensen wonen die bij de reguliere cultuurinstellingen nauwelijks zichtbaar zijn. De Cultuurankers hebben methoden ontwikkelt om deze mensen en hun cultuur te kennen, te stimuleren en een podium te bieden. Het succes van de Cultuurankers wordt breed onderschreven, en terecht. 

Tegelijk zijn de Cultuurankers kwetsbaar en dat kan beter: 

  • Elk Cultuuranker moet onafhankelijk zijn (en geen afdeling van de gemeentelijke bibliotheekorganisatie) met een eigen RvT en directie. 
  • Elk Cultuuranker dient te kunnen beschikken over een huis waar amateur- én professionele kunsten gepresenteerd en liefst ook beoefend kunnen worden. 
  • Elk Cultuuranker verdient een volwaardig programma- en communicatiebudget. 
  • Elk Cultuuranker dient personeel en budgettair te zijn toegerust om het hele stadsdeel, eventueel met satelliet locaties, te bereiken en daarnaast samen te werken met stedelijke collega’s. 
  • Tenminste één Cultuuranker dient te horen tot het middensegment van de Cultuursector.  

Cultuurspreiding

De meeste cultuurinstellingen zijn samengeklonterd in het stadscentrum. Diverse musea en vh. Zuiderstrandtheater tonen aan dat een decentrale ligging voor stedelijke instellingen eerder voor- dan nadelen heeft. Uitplaatsing van cultuurinstellingen, depots en ateliers naar de wijken zorgt voor levendigheid in deze woonwijken, brengt cultuur fysiek dichterbij wat zorgt voor nieuw publiek en inspiratie. Het zorgt voor logische verbindingen met stad en wijken en biedt samenwerkingsmogelijkheden met Cultuurankers. Het kost niks en levert veel op! 

Middenklasse kunst 

Ruim 50% van de Hagenaars is migrant, ruim 50% van de Hagenaars heeft een opleiding tot Mbo-niveau. Deze mensen zien we bij de stedelijke instellingen niet terug, niet op de podia, niet aan de muren en niet in publiek en (inhoudelijk) personeel. Ondanks dat jaarlijks veel leerlingen afstuderen aan Mbo-kunstopleidingen, biedt Den Haag hen geen podia. Den Haag kan zijn licht opsteken bij andere grote steden die deze stap al lang en succesvol maakten. 

Diversiteit en Inclusie 

Ondanks beleid, mooie beloften en successen in de wijken is investeren in diversiteit en Inclusie geld uit het raam gooien wanneer dat niet verankerd wordt in het hart van het bestel. Waar diversiteit en opleidingsniveau van de bevolking goeddeels bij ruim de helft van de bevolking samenvallen, én de helft van de bevolking door de cultuursector structureel niet bediend wordt, verdient cultuur van deze bevolking een volwassen plek. Wij pleiten daarom voor een ‘Midi-theater’. Den Haag volgt hiermee het goede voorbeeld van Rotterdam (Theater Zuidplein) en Amsterdam (Bijlmer Parktheater e.a.). tegelijk biedt een volwaardige werkplaats annex podium in het hart van de stad en het bestel ruimte voor Mbo-cultuur. 

De expertise voor zo’n volwaardig stedelijke podium annex werkplaats is in Den Haag aanwezig, deze aanwenden is een sprong vooruit. 

Cultuureducatie 

Den Haag kent een prachtinstituut voor cultuureducatie op school en in de vrijetijd: Cultuurschakel. Daarnaast richten grote generieke en kleine specialistische organisaties zich op cultuureducatie en de budgetten die de overheid voor cultuureducatie verdeelt. De schaalgrootte van generieke instellingen zit marktwerking in de weg, ze drukken kleinere spelers naar de marge. Tegelijk is het cultuuraanbod voor scholen net zo wit en westers als haar grote aanbieders en sluit ondanks geprezen kwaliteit niet aan bij de belevingswereld van een jeugd die nu al 70% van niet-westerse komaf is. Niet voor niets haken jongeren in de pubertijd af als cultuurdeelnemer, cultuur is van en voor andere mensen. 

Het dubbele probleem van enerzijds verstoring van de markt en anderzijds gebrek aan aansluiting bij de samenleving is eenvoudig op te lossen. Na de ingreep in Koorenhuis als te grote aanbieder van cultuuronderwijs, dient doorgepakt te worden en cultuureducatie op zijn eigen waarde geschat en daarom niet ondergebracht te zijn bij instellingen met een primair ander doel. Ofwel; Residentie Orkest is een orkest en geen school, Het Nederlands Danstheater en Kunstmuseum zijn respectievelijk dansgroep en museum. Gespecialiseerde educatieve aanbieders kunnen en zullen de markt veroveren en graag gelijkwaardige collega’s zijn van deze instellingen in het maken en aanbieden van cultuureducatie die aansluit bij diegenen waar het om gaat; nieuwe generaties van de stad. 

Door cultuureducatie los te koppelen van de generieke instellingen en aan te sluiten bij de nieuwe generaties van de stad ontstaat vanzelf een impuls voor Diversiteit en Inclusie, ofwel cultuur voor iedereen. 

Een huis voor de stad 

AMARE ziet zich als podium voor de hele stad, dit is meer marketing dan waarheid. Residentie Orkest, Nederlands Danstheater als huisgezelschappen en twee programmeurs voor traditionele podiumkunsten illustreren een aangeboren onmacht om dit waar te maken. Laat hen doen waar ze goed in zijn en waar ze veel mensen gelukkig mee maken, de tijd zal het leren en laat rijk publiek er de portemonnee voor trekken met gedifferentieerd prijsbeleid. 

Een ander podium kan wel een podium voor de hele stad zijn: de Koninklijke Schouwburg! Nu eet een exclusief, wit, hoogopgeleid publiek er de meeste gesubsidieerde kaarten in de sector op, een publiek dat ook al bij andere gesubsidieerde instellingen haar gerief vindt. 

Het pluche van de Koninklijke Schouwburg zou voor de hele stad moeten zijn; betaalbaar, aansprekend, divers en met een variatie van hoog- en laagdrempelig. Dit gebouw verdient werkelijk een Appeltje van Oranje als het zelfstandig, met breed bereik in de stad een programma brengt dat zich schurkt aan volkscultuur van hoog niveau. NDT en RO tonen aan dat topkunst in de periferie gedijt, dus biedt HNT een mooie plek aan zee, in Ypenburg of Transvaal. 

Harrie van de Louw 

Marijke Reuvers 

directie

GIRO 555

maart 2022

Beste theatervrienden

Sinds kort kunnen we weer in vrijheid genieten van kunst en cultuur. In ons theater kun je weer volop optredens bijwonen of zelf dansen, spelen en een hapje eten.

Onze culturele rijkdom is een groot goed die we in vrijheid kunnen beleven. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is zien we dagelijks in het nieuws.

Op veel plekken in de wereld worden mensen onderdrukt en dat komt nu ook erg dichtbij. Op de grens van de EU is Oekraïne in een oorlog gestart. Een volk dat net zijn vrijheid ontdekte is nu slachtoffer van een dictator met waanideeën.

Zonder dat we het dagelijks merken is de cultuur van Oekraïne nauw met ons verbonden. Hun opera’s reizen door het land, hun handen werken in de bouw en onze landen werken samen aan ICT en meer.

Culturele instellingen steunen het volk van Oekraïne met benefietprogramma’s en warme aandacht. Ook u kunt bijdragen, gewoon door een bijdrage via Giro 555.

Dit weekend draagt ook De Vaillant de vlag van Oekraïne als steun en in de hoop dat dictatuur en bommen nooit overwinnen!

Vier de Vrijheid, vier het samen!

Harrie van de Louw

directeur 

GIRO 555

maart 2022

Beste theatervrienden

Sinds kort kunnen we weer in vrijheid genieten van kunst en cultuur. In ons theater kun je weer volop optredens bijwonen of zelf dansen, spelen en een hapje eten.

Onze culturele rijkdom is een groot goed die we in vrijheid kunnen beleven. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is zien we dagelijks in het nieuws.

Op veel plekken in de wereld worden mensen onderdrukt en dat komt nu ook erg dichtbij. Op de grens van de EU is Oekraïne in een oorlog gestart. Een volk dat net zijn vrijheid ontdekte is nu slachtoffer van een dictator met waanideeën.

Zonder dat we het dagelijks merken is de cultuur van Oekraïne nauw met ons verbonden. Hun opera’s reizen door het land, hun handen werken in de bouw en onze landen werken samen aan ICT en meer.

Culturele instellingen steunen het volk van Oekraïne met benefietprogramma’s en warme aandacht. Ook u kunt bijdragen, gewoon door een bijdrage via Giro 555.

Dit weekend draagt ook De Vaillant de vlag van Oekraïne als steun en in de hoop dat dictatuur en bommen nooit overwinnen!

Vier de Vrijheid, vier het samen!

Harrie van de Louw

directeur 

Beste cultuurvrienden en vriendinnen,

december 2021

Net voor de Feestdagen gaat het land weer in winterslaap. Meer thuis, minder uit. Meer tv en online, minder op visite of op stap. En ook minder bezoek aan mooie muziek, dans en theater. Laten we elkaar vasthouden en goed voor iedereen zorgen tot in betere tijden!

Ook De Vaillant moet weer even anders. Niet in de zalen, niet aan de bar, geen sociaal restaurant, geen kunst en geen gezelligheid. Maar ook wij laten niemand los! We brachten al heerlijke soep van Chef Rachid en José naar de voedselbank en naar mensen in de zorg. En natuurlijk zorgen we dat het Kerstdiner weer bij onze mensen van de Sociale Tafel thuisbezorgd wordt. Zo gauw we weer muziek kunnen laten klinken doen we dat en regelmatig bereikt Studio S jongeren online.

Vanaf dag een van de crisis brengen we cultuur, smaak en verlichting waar mogelijk. We werken in een omgeving met mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. We zijn actief voor jongeren bij wie soms de vlam in de pan slaat en we brengen kunstenaars op het podium die elders geen kans krijgen. Het is onze opdracht en die past ons goed. Zeker omdat we begrijpen wat onze bewoners en bezoekers voelen, maar tegelijk omdat we ons gesteund voelen door de overheid.

Afgelopen week zag ik een filmpje van studenten en muzikanten in New York. Na de ellende die Corona daar veroorzaakte komen ze weer bij elkaar om muziek te maken. Alles hebben ze er voor over om ondanks verdriet en ellende muziek te laten klinken, samen te spelen en gelukkig te zijn. Hun muziek en hun inzet om veilig te kunnen spelen deel ik graag: (zie 

Ook in ons theater is veel moois gemaakt afgelopen jaar en deels hebben we dat vastgelegd. Kijk op devaillant.nl/voetnoot voor mooie gesprekken die Hizir in ons huis voerde met gasten uit wijk, stad en land. Of bekijk de muzikale show van ras entertainer Collinsz Allday of de Studio S podcast: Wat  nu? die hij maakte met talenten uit de buurt en meer. Onze buurjongens van Stagehuis Schilderswijk voerden boeiende gesprekken die je kunt luisteren via de podcast School des levens op Spotity.

En nieuw; op de nieuwe website departicipatiefederatie.nl vind je verrassende en producties van makers uit andere steden. De Minister van Cultuur noemde het een briljant initiatief om samen met collega’s nieuw talent te tonen, dus we doen dat extra graag!

Van Corona zijn we nog niet af, maar na donkere dagen schijnt altijd weer zon. En na even sluiting branden in De Vaillant straks weer theaterlampen, voor jou, ons en voor u! Samen met een fantastisch team dank ik je voor je vertrouwen en wens ik je fijne dagen en hoop voor 2022.

Harrie van de Louw

directeur

 

Beste cultuurvrienden en vriendinnen,

december 2021

Net voor de Feestdagen gaat het land weer in winterslaap. Meer thuis, minder uit. Meer tv en online, minder op visite of op stap. En ook minder bezoek aan mooie muziek, dans en theater. Laten we elkaar vasthouden en goed voor iedereen zorgen tot in betere tijden!

Ook De Vaillant moet weer even anders. Niet in de zalen, niet aan de bar, geen sociaal restaurant, geen kunst en geen gezelligheid. Maar ook wij laten niemand los! We brachten al heerlijke soep van Chef Rachid en José naar de voedselbank en naar mensen in de zorg. En natuurlijk zorgen we dat het Kerstdiner weer bij onze mensen van de Sociale Tafel thuisbezorgd wordt. Zo gauw we weer muziek kunnen laten klinken doen we dat en regelmatig bereikt Studio S jongeren online.

Vanaf dag een van de crisis brengen we cultuur, smaak en verlichting waar mogelijk. We werken in een omgeving met mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. We zijn actief voor jongeren bij wie soms de vlam in de pan slaat en we brengen kunstenaars op het podium die elders geen kans krijgen. Het is onze opdracht en die past ons goed. Zeker omdat we begrijpen wat onze bewoners en bezoekers voelen, maar tegelijk omdat we ons gesteund voelen door de overheid.

Afgelopen week zag ik een filmpje van studenten en muzikanten in New York. Na de ellende die Corona daar veroorzaakte komen ze weer bij elkaar om muziek te maken. Alles hebben ze er voor over om ondanks verdriet en ellende muziek te laten klinken, samen te spelen en gelukkig te zijn. Hun muziek en hun inzet om veilig te kunnen spelen deel ik graag: (zie 

Ook in ons theater is veel moois gemaakt afgelopen jaar en deels hebben we dat vastgelegd. Kijk op devaillant.nl/voetnoot voor mooie gesprekken die Hizir in ons huis voerde met gasten uit wijk, stad en land. Of bekijk de muzikale show van ras entertainer Collinsz Allday of de Studio S podcast: Wat  nu? die hij maakte met talenten uit de buurt en meer. Onze buurjongens van Stagehuis Schilderswijk voerden boeiende gesprekken die je kunt luisteren via de podcast School des levens op Spotity.

En nieuw; op de nieuwe website departicipatiefederatie.nl vind je verrassende en producties van makers uit andere steden. De Minister van Cultuur noemde het een briljant initiatief om samen met collega’s nieuw talent te tonen, dus we doen dat extra graag!

Van Corona zijn we nog niet af, maar na donkere dagen schijnt altijd weer zon. En na even sluiting branden in De Vaillant straks weer theaterlampen, voor jou, ons en voor u! Samen met een fantastisch team dank ik je voor je vertrouwen en wens ik je fijne dagen en hoop voor 2022.

Harrie van de Louw

directeur

 

Wat is de Schilderswijk waard?

26 oktober 2021


Buurthuis De Mussen trekt na ruim 10 jaar krimp keihard aan de bel. Terwijl veel instellingen inflatiecorrectie op subsidie krijgen, krijgt De Mussen dat niet. Dat betekent jaarlijks inleveren op de kwaliteit van wijk en bewoners. Dat terwijl ex-wethouder van Alphen na het Schilderswijkrapport over de rellen beloofde in jongerenwerk in de wijk te investeren.
Van Alphen is weg, het rapport in een la verdwenen en het gesprek gaat nu om salaris van het Mussen-management. Of bestuur en management maar op willen stappen alsof zij en hun CAO-salarissen het probleem zijn. Stijgende CAO-lonen zijn geen probleem, dat De Mussen voor veel extra werk jaarlijks veel extra geld binnenhaalt ook niet. Feit is dat al jaren gekort wordt.
Met De Mussen gebeurt wat vaker gebeurt in de Schilderswijk. Stedelijk beleid zorgt dat veel wijkorganisaties naast elkaar overleven met te weinig geld. Dat gebeurt in een wijk waar veel mensen in armoe en onzekerheid leven. Een wijk waar overbewoning afbrandt, waar reljongeren tuig genoemd worden, waarover de krant schreef dat bewoners zich misdragen op de markt en prompt tram 6 werd stilgelegd. Een wijk waar 30% van de bewoners een Minder-Minder achtergrond heeft, een wijk die de overheid zelf in stand houdt. Een wijk waar mensen geloof in een overheid en een vaccin verliezen, het is immers toch nooit goed.
Na de hitte van 2020 kreeg de Schilderswijk in 2021 waterspeelgoed voor kinderen. Extra jongerenwerkers hebben we niet gezien. Het Cultuuranker van de wijk is met 1,5% versterkt. De dialoog naar aanleiding van het rellenrapport is afgelopen zomer al gesmoord. De Mussen hoort nu dat het geld verkeerd uitgeeft terwijl dat jaarlijks minder waard wordt. Hierover moet het gesprek gaan in de Raad: Zorgt de stad goed voor alle bewoners? Komt de overheid beloften aan de Schilderswijkers na? Is het stadsbestuur van Vrede en Recht in deze betrouwbaar?
En wie toch over De Mussen en de besteding van subsidie wil praten: Jarenlang is bezuinigd op welzijnswerk en is er gefuseerd tot er maar een instelling over was. Het gemeentelijk advies om de Mussen en zijn gebouw van 3 miljoen maar weg te geven aan deze welzijnskoepel lost geen probleem op, er blijft gewoon nog minder over. Een buurthuis dat onderneemt en geld meerwaarde geeft is een voorbeeld voor anderen, maar dat lijkt niet gezien te worden.
De Mussen is niet dankzij maar ondanks de overheid ontstaan. In 100 jaar hebben Europa, fondsen en mecenassen van activiteiten in De Mussen goeddeels betaald en de gemeente deed mee. De Mussen is een ondernemend buurthuis waar welzijnsland van kan leren. En in een stad met grote verschillen en kansen per wijk een gevarieerd welzijnsland belangrijk.
De Schilderswijk kent parels van sociaaldemocratie; stadsvernieuwing, sociale woningbouw, twee zelfstandige buurthuizen, speelplekken, een wijktheatertheater. Zo zorgt een stad voor mensen in zwakkere posities en draagt de stad bij aan vrede en recht voor al haar inwoners. En hierover zou het gesprek in de gemeenteraad moeten gaan; wat is het waard om een wijk met mensen die in crisistijd in ziekenhuizen en op de tram werken te bieden wat in een schatrijk land nodig en beschikbaar is?


Harrie van de Louw/ directeur van theater De Vaillant

Wat is de Schilderswijk waard?

26 oktober 2021


Buurthuis De Mussen trekt na ruim 10 jaar krimp keihard aan de bel. Terwijl veel instellingen inflatiecorrectie op subsidie krijgen, krijgt De Mussen dat niet. Dat betekent jaarlijks inleveren op de kwaliteit van wijk en bewoners. Dat terwijl ex-wethouder van Alphen na het Schilderswijkrapport over de rellen beloofde in jongerenwerk in de wijk te investeren.
Van Alphen is weg, het rapport in een la verdwenen en het gesprek gaat nu om salaris van het Mussen-management. Of bestuur en management maar op willen stappen alsof zij en hun CAO-salarissen het probleem zijn. Stijgende CAO-lonen zijn geen probleem, dat De Mussen voor veel extra werk jaarlijks veel extra geld binnenhaalt ook niet. Feit is dat al jaren gekort wordt.
Met De Mussen gebeurt wat vaker gebeurt in de Schilderswijk. Stedelijk beleid zorgt dat veel wijkorganisaties naast elkaar overleven met te weinig geld. Dat gebeurt in een wijk waar veel mensen in armoe en onzekerheid leven. Een wijk waar overbewoning afbrandt, waar reljongeren tuig genoemd worden, waarover de krant schreef dat bewoners zich misdragen op de markt en prompt tram 6 werd stilgelegd. Een wijk waar 30% van de bewoners een Minder-Minder achtergrond heeft, een wijk die de overheid zelf in stand houdt. Een wijk waar mensen geloof in een overheid en een vaccin verliezen, het is immers toch nooit goed.
Na de hitte van 2020 kreeg de Schilderswijk in 2021 waterspeelgoed voor kinderen. Extra jongerenwerkers hebben we niet gezien. Het Cultuuranker van de wijk is met 1,5% versterkt. De dialoog naar aanleiding van het rellenrapport is afgelopen zomer al gesmoord. De Mussen hoort nu dat het geld verkeerd uitgeeft terwijl dat jaarlijks minder waard wordt. Hierover moet het gesprek gaan in de Raad: Zorgt de stad goed voor alle bewoners? Komt de overheid beloften aan de Schilderswijkers na? Is het stadsbestuur van Vrede en Recht in deze betrouwbaar?
En wie toch over De Mussen en de besteding van subsidie wil praten: Jarenlang is bezuinigd op welzijnswerk en is er gefuseerd tot er maar een instelling over was. Het gemeentelijk advies om de Mussen en zijn gebouw van 3 miljoen maar weg te geven aan deze welzijnskoepel lost geen probleem op, er blijft gewoon nog minder over. Een buurthuis dat onderneemt en geld meerwaarde geeft is een voorbeeld voor anderen, maar dat lijkt niet gezien te worden.
De Mussen is niet dankzij maar ondanks de overheid ontstaan. In 100 jaar hebben Europa, fondsen en mecenassen van activiteiten in De Mussen goeddeels betaald en de gemeente deed mee. De Mussen is een ondernemend buurthuis waar welzijnsland van kan leren. En in een stad met grote verschillen en kansen per wijk een gevarieerd welzijnsland belangrijk.
De Schilderswijk kent parels van sociaaldemocratie; stadsvernieuwing, sociale woningbouw, twee zelfstandige buurthuizen, speelplekken, een wijktheatertheater. Zo zorgt een stad voor mensen in zwakkere posities en draagt de stad bij aan vrede en recht voor al haar inwoners. En hierover zou het gesprek in de gemeenteraad moeten gaan; wat is het waard om een wijk met mensen die in crisistijd in ziekenhuizen en op de tram werken te bieden wat in een schatrijk land nodig en beschikbaar is?


Harrie van de Louw/ directeur van theater De Vaillant

JUIST IN MOEILIJKE TIJDEN HEEFT CULTUUR WAARDE

Interview met Harrie van de Louw in 'Cultuur in tijden van Corona'  een uitgave van BNG cultuurfonds en Boekmanstichting

31 maart 2021

Sinds 2013 is Harrie van de Louw directeur van theater De Vaillant. Ook is hij initiatiefnemer van de Participatie Federatie, een keten van wijkpodia in de randstad. Daarnaast is van de Louw mede-oprichter van de Haagse Cultuuracademie, een programma voor jonge professionals in de Haagse cultuursector.
‘Aan het begin van de eerste lockdown kwam de Schilderswijk meteen vervelend in het nieuws. Bewoners zouden zich niet aan de regels houden en in groten getale op de markt te vinden zijn. Wij weten hoe dat gaat, en wat dat met mensen doet als er weer zo over hen gepraat wordt.’ Volgens Harrie van de Louw is de missie van De Vaillant duidelijk: het buurttheater moet er zijn voor de bewoners van Schilderswijk en Transvaal, Haagse wijken met grotendeels sociale huurwoningen en mensen met een migratie-achtergrond. ‘En dat zijn ook vooral mensen met cruciale beroepen, mensen die op de tram rijden, in de zorg of op andere plekken waar doorgewerkt moet worden. Toen juist deze bewoners op hun kop kregen in verband met de coronamaatregelen, zijn we met De Vaillant meteen naar de actiestand geschakeld,’ vertelt Van de Louw.
Lees verder >>

 

JUIST IN MOEILIJKE TIJDEN HEEFT CULTUUR WAARDE

Interview met Harrie van de Louw in 'Cultuur in tijden van Corona'  een uitgave van BNG cultuurfonds en Boekmanstichting

31 maart 2021

Sinds 2013 is Harrie van de Louw directeur van theater De Vaillant. Ook is hij initiatiefnemer van de Participatie Federatie, een keten van wijkpodia in de randstad. Daarnaast is van de Louw mede-oprichter van de Haagse Cultuuracademie, een programma voor jonge professionals in de Haagse cultuursector.
‘Aan het begin van de eerste lockdown kwam de Schilderswijk meteen vervelend in het nieuws. Bewoners zouden zich niet aan de regels houden en in groten getale op de markt te vinden zijn. Wij weten hoe dat gaat, en wat dat met mensen doet als er weer zo over hen gepraat wordt.’ Volgens Harrie van de Louw is de missie van De Vaillant duidelijk: het buurttheater moet er zijn voor de bewoners van Schilderswijk en Transvaal, Haagse wijken met grotendeels sociale huurwoningen en mensen met een migratie-achtergrond. ‘En dat zijn ook vooral mensen met cruciale beroepen, mensen die op de tram rijden, in de zorg of op andere plekken waar doorgewerkt moet worden. Toen juist deze bewoners op hun kop kregen in verband met de coronamaatregelen, zijn we met De Vaillant meteen naar de actiestand geschakeld,’ vertelt Van de Louw.
Lees verder >>

 

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

4 november 2020

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

Cultuur is van levensbelang, zeker wanneer het leven zwaar is.

Geachte leden van de raad, voorzitter en wethouder,

De Stadskrant kopte met mijn quote uit mijn eerdere inspraak. Tegelijk schreef de krant dat geïnvesteerd wordt in jongeren, kinderen en ouderen die in deze crisis zwaar getroffen worden. Vindt mijn oproep van deze zomer zo ook gehoor?

Wij kennen mensen in de knel. Daarom starten we vandaag weer ons Corona Actieplan en maken we werk van stage, een sociale hap en vooral kunst tot achter de voordeur. We doen dat sinds dag 1 van deze crisis, we doen dat al 8 jaar en we gaan er vandaag mee door.

Ik informeerde u vaker over wat nodig is om cultuur toegankelijk te maken in wijken. We bereiken jaarlijks 43.000 mensen voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. Van binnenuit en van buitenaf weet ook u dat ons budget te klein is dat wij ruim een derde zelf verdienen.

Volgens het kunstenplan krijgt De Vaillant krap 3% versterking, dat is €17.000. Dat is nauwelijks onze inflatiecorrectie voor 2020. Per saldo krijgen wij dus 0% versterking, niks.  De  gemeentelijke accountantsdienst waarschuwde dat de subsidie te beperkt is en alternatieve financiering geen optie is. In zijn woorden zijn in financiële zin bij De Vaillant de risico’s daardoor te groot. In het kunstenplan is dit niet meegewogen en daarmee de financiële instabiliteit gecontinueerd. Dat raakt onze kans op een gezonde exploitatie van een theater in wijken waar ‘Cultuur van levensbelang is, omdat het leven er zwaar is’.

Incidenteel geld inzetten voor deze crisis is goed. Wij weten wat incidenteel geld betekent want wij krijgen het elke vier jaar. Het pijnlijke is dat vanaf 2021 ook deze incidentele gelden wegvallen. Per saldo gaan wij er op achteruit. Er op achteruit in een tijd die vraagt om extra aandacht en activiteiten, een tijd waarin extra geld nodig is.

Onlangs heeft het College vier ton vrijgemaakt voor cultuur met een maatschappelijke betekenis en met een divers karakter. De wethouder geeft uw Raad de ruimte om die gelden daarvoor te bestemmen waar die betekenis gevoeld wordt. Uw Raad heeft een beleidskader omarmd waarin de versterking van de Cultuurankers prominent is opgenomen.

Wij doen waar u voor staat, maar geeft u ons de kans om dat te kunnen doen? Ik kan niet anders concluderen dan dat de wethouder en u het over maatschappelijk belang en inclusie roerend eens zijn en ik vestig mijn hoop op u.

Wij vragen niet veel, maar wel om een gezonde financiële basis. Een basis om De Vaillant nu en straks cultuur te laten brengen, voor die mensen in wijken die ook nu de hardste klappen krijgen.

Dank voor uw aandacht,

Harrie van de Louw

Lees de tekst in PDF

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

4 november 2020

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

Cultuur is van levensbelang, zeker wanneer het leven zwaar is.

Geachte leden van de raad, voorzitter en wethouder,

De Stadskrant kopte met mijn quote uit mijn eerdere inspraak. Tegelijk schreef de krant dat geïnvesteerd wordt in jongeren, kinderen en ouderen die in deze crisis zwaar getroffen worden. Vindt mijn oproep van deze zomer zo ook gehoor?

Wij kennen mensen in de knel. Daarom starten we vandaag weer ons Corona Actieplan en maken we werk van stage, een sociale hap en vooral kunst tot achter de voordeur. We doen dat sinds dag 1 van deze crisis, we doen dat al 8 jaar en we gaan er vandaag mee door.

Ik informeerde u vaker over wat nodig is om cultuur toegankelijk te maken in wijken. We bereiken jaarlijks 43.000 mensen voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. Van binnenuit en van buitenaf weet ook u dat ons budget te klein is dat wij ruim een derde zelf verdienen.

Volgens het kunstenplan krijgt De Vaillant krap 3% versterking, dat is €17.000. Dat is nauwelijks onze inflatiecorrectie voor 2020. Per saldo krijgen wij dus 0% versterking, niks.  De  gemeentelijke accountantsdienst waarschuwde dat de subsidie te beperkt is en alternatieve financiering geen optie is. In zijn woorden zijn in financiële zin bij De Vaillant de risico’s daardoor te groot. In het kunstenplan is dit niet meegewogen en daarmee de financiële instabiliteit gecontinueerd. Dat raakt onze kans op een gezonde exploitatie van een theater in wijken waar ‘Cultuur van levensbelang is, omdat het leven er zwaar is’.

Incidenteel geld inzetten voor deze crisis is goed. Wij weten wat incidenteel geld betekent want wij krijgen het elke vier jaar. Het pijnlijke is dat vanaf 2021 ook deze incidentele gelden wegvallen. Per saldo gaan wij er op achteruit. Er op achteruit in een tijd die vraagt om extra aandacht en activiteiten, een tijd waarin extra geld nodig is.

Onlangs heeft het College vier ton vrijgemaakt voor cultuur met een maatschappelijke betekenis en met een divers karakter. De wethouder geeft uw Raad de ruimte om die gelden daarvoor te bestemmen waar die betekenis gevoeld wordt. Uw Raad heeft een beleidskader omarmd waarin de versterking van de Cultuurankers prominent is opgenomen.

Wij doen waar u voor staat, maar geeft u ons de kans om dat te kunnen doen? Ik kan niet anders concluderen dan dat de wethouder en u het over maatschappelijk belang en inclusie roerend eens zijn en ik vestig mijn hoop op u.

Wij vragen niet veel, maar wel om een gezonde financiële basis. Een basis om De Vaillant nu en straks cultuur te laten brengen, voor die mensen in wijken die ook nu de hardste klappen krijgen.

Dank voor uw aandacht,

Harrie van de Louw

Lees de tekst in PDF

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

12 oktober 2020

Kiezen voor kansen

 

Afgelopen week maakte een motie de tongen los. De motie ging over kansenongelijkheid onder migranten. In de Schilderswijk en Transvaal wonen veel migranten die beperktere startkansen hebben dan anderen. Wij kiezen er niet voor om deze mensen te weren, maar juist om hen en hun kinderen kansen te bieden. We bieden die kansen in cultuur, waar ze die op veel andere plekken niet krijgen of niet kunnen betalen. Zo ontdekken en begeleiden we nieuwe talenten en publiek naar ons podium en naar de podia van de stad. Diversiteit in cultuur en maatschappelijke relevantie gaan bij ons samen met kwaliteit en talentontwikkeling. Dat alleen biedt kansen voor nieuwe generaties.

 

De tekst in het beleidskader over de cultuurankers en ook de extra gelden die de wethouder afgelopen week beschikbaar maakte, onderkennen een grote noodzaak en behoefte bij instellingen met maatschappelijke meerwaarde die zich richten op de diverse cultuur van de stad. Onze wethouder bevestigt in de krant van afgelopen week ook dat instellingen niet nog eens vier jaar kunnen doorgaan op burn-out niveau. Ook noemt hij het belang van de Cultuurankers. Wij zijn het met hem eens.

 

Naast twee cultuurankers die opnieuw moeten beginnen worden 2 bibliotheken versterkt met elk ruim 30% budgetverhoging, 3 andere cultuurankers worden versterkt met elk tussen de 20 en 40% en De Vaillant? Die wordt versterkt met 3%. Wij snappen die 3% niet, temeer daar de gemeentelijke accountantsdienst onze kwetsbare positie in haar onderzoek bevestigt. 

 

Uit het accountantsrapport: 

- De Vaillant haalt ruim 1/3 van de inkomsten uit entree, verhuur en fondsenbijdragen.

- Goeddeels komt het kleine positief resultaat door stijging van deze eigen inkomsten. 

- Gezien de doelgroepen is alternatieve financiering nauwelijks mogelijk.

- Het eigen vermogen is te beperkt om risico’s op te vangen. 

- Wegvallen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen en onzekere financiering van het leerwerkbedrijf/De Sociale Tafel zijn serieuze risico’s.

 

U begrijpt dat de gemeentelijke accountantsdienst met €17.000 extra over vier jaar hetzelfde concludeert. U snapt misschien ook dat ons succes met 43.000 bezoekers per jaar op roofbouw op personeel berust, personeel dat zelfs ingestemd heeft met een geleidelijke loonsverlaging. Duurzaam beleid vraagt om sterke organisaties.

 

Wij hopen daarom dat u met dit beleidskader en met de extra gelden die de wethouder beschikbaar stelt voor cultuur met diversiteit en maatschappelijke relevantie dat u ook aan ons denkt.

 

Want kiezen voor kansarm of kansrijk, dat doen wij graag samen met u.

Harrie van de Louw
directeur theater De Vaillant

 

Lees de inspraaktekst in PDF hier. 

Inspraak tekst inzake Kunstenplan

12 oktober 2020

Kiezen voor kansen

 

Afgelopen week maakte een motie de tongen los. De motie ging over kansenongelijkheid onder migranten. In de Schilderswijk en Transvaal wonen veel migranten die beperktere startkansen hebben dan anderen. Wij kiezen er niet voor om deze mensen te weren, maar juist om hen en hun kinderen kansen te bieden. We bieden die kansen in cultuur, waar ze die op veel andere plekken niet krijgen of niet kunnen betalen. Zo ontdekken en begeleiden we nieuwe talenten en publiek naar ons podium en naar de podia van de stad. Diversiteit in cultuur en maatschappelijke relevantie gaan bij ons samen met kwaliteit en talentontwikkeling. Dat alleen biedt kansen voor nieuwe generaties.

 

De tekst in het beleidskader over de cultuurankers en ook de extra gelden die de wethouder afgelopen week beschikbaar maakte, onderkennen een grote noodzaak en behoefte bij instellingen met maatschappelijke meerwaarde die zich richten op de diverse cultuur van de stad. Onze wethouder bevestigt in de krant van afgelopen week ook dat instellingen niet nog eens vier jaar kunnen doorgaan op burn-out niveau. Ook noemt hij het belang van de Cultuurankers. Wij zijn het met hem eens.

 

Naast twee cultuurankers die opnieuw moeten beginnen worden 2 bibliotheken versterkt met elk ruim 30% budgetverhoging, 3 andere cultuurankers worden versterkt met elk tussen de 20 en 40% en De Vaillant? Die wordt versterkt met 3%. Wij snappen die 3% niet, temeer daar de gemeentelijke accountantsdienst onze kwetsbare positie in haar onderzoek bevestigt. 

 

Uit het accountantsrapport: 

- De Vaillant haalt ruim 1/3 van de inkomsten uit entree, verhuur en fondsenbijdragen.

- Goeddeels komt het kleine positief resultaat door stijging van deze eigen inkomsten. 

- Gezien de doelgroepen is alternatieve financiering nauwelijks mogelijk.

- Het eigen vermogen is te beperkt om risico’s op te vangen. 

- Wegvallen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen en onzekere financiering van het leerwerkbedrijf/De Sociale Tafel zijn serieuze risico’s.

 

U begrijpt dat de gemeentelijke accountantsdienst met €17.000 extra over vier jaar hetzelfde concludeert. U snapt misschien ook dat ons succes met 43.000 bezoekers per jaar op roofbouw op personeel berust, personeel dat zelfs ingestemd heeft met een geleidelijke loonsverlaging. Duurzaam beleid vraagt om sterke organisaties.

 

Wij hopen daarom dat u met dit beleidskader en met de extra gelden die de wethouder beschikbaar stelt voor cultuur met diversiteit en maatschappelijke relevantie dat u ook aan ons denkt.

 

Want kiezen voor kansarm of kansrijk, dat doen wij graag samen met u.

Harrie van de Louw
directeur theater De Vaillant

 

Lees de inspraaktekst in PDF hier. 

Verhitting in de Schilderswijk

13 augustus 2020


Beste lezer,


Vanochtend berichtten media over ‘Rellen in de Schilderswijk’: Brandkranen zijn opengedraaid, groepen jongeren verzamelden zich op straat en keerden zich daarna tegen de Politie. Dit gedrag is niet goed te praten en niet uniek, het vindt al dagen en nachten plaats in Haagse wijken.


Gemeente Den Haag mag de hand in eigen boezem steken. Zo heeft Stadsdeel Centrum voor de Schilderswijk budgetten voor vakantieprogramma’s ingetrokken ten behoeve van veiligheid. Behalve in hardwerkende buurthuizen is daardoor weinig te beleven. De gemeente faciliteert zelf een veiligheidsprobleem door het paard achter de wagen te spannen.


Wijken als de Schilderswijk zijn dichtbevolkt, jong en de mogelijkheden zijn beperkt. Al maanden worden activiteiten in verband met Covid-19 stilgelegd terwijl kinderen en jongeren niet naar school kunnen en er thuis amper ruimte is. Voor gezinnen geldt tegelijk dat vakanties in het buitenland onmogelijk zijn, familie gemist wordt en er door groeiende werkeloosheid geen geld is voor recreatie. Het is geen excuus voor vandalisme, het is een roep om zinnige alternatieven. Het Stadsdeel vat dit blijkbaar op als een veiligheidsprobleem terwijl het echt anders kan.


Voorbeelden van sociale, culturele en sportieve activiteiten die zorgen voor rust, vertier én veiligheid zijn er te over maar daar is niet voor gekozen, integendeel. Op voorhand is gekozen in te zetten op veiligheid, ofwel om achteraf problemen te bestrijden. Feitelijk krijgt het Stadsdeel waar het om gevraagd heeft en dat kan de bedoeling niet geweest zijn.


In en over de wijken wordt veel gepraat, maar echt geluisterd naar bewoners en organisaties onvoldoende. Juist nu de druk toeneemt wreekt zich dat met van bovenaf opgelegde besluiten. Besluiten die meer gebaseerd zijn op angst voor bewoners dan op de behoeften die bewoners hebben.


De zomer is nog niet voorbij. In elk geval hebben jongeren in de wijken nu aangegeven wat nodig is: verkoeling, vertier, levendigheid en actie. Het is aan de gemeente om daarop in te spelen.


Harrie van de Louw
directeur theater De Vaillant

Verhitting in de Schilderswijk

13 augustus 2020


Beste lezer,


Vanochtend berichtten media over ‘Rellen in de Schilderswijk’: Brandkranen zijn opengedraaid, groepen jongeren verzamelden zich op straat en keerden zich daarna tegen de Politie. Dit gedrag is niet goed te praten en niet uniek, het vindt al dagen en nachten plaats in Haagse wijken.


Gemeente Den Haag mag de hand in eigen boezem steken. Zo heeft Stadsdeel Centrum voor de Schilderswijk budgetten voor vakantieprogramma’s ingetrokken ten behoeve van veiligheid. Behalve in hardwerkende buurthuizen is daardoor weinig te beleven. De gemeente faciliteert zelf een veiligheidsprobleem door het paard achter de wagen te spannen.


Wijken als de Schilderswijk zijn dichtbevolkt, jong en de mogelijkheden zijn beperkt. Al maanden worden activiteiten in verband met Covid-19 stilgelegd terwijl kinderen en jongeren niet naar school kunnen en er thuis amper ruimte is. Voor gezinnen geldt tegelijk dat vakanties in het buitenland onmogelijk zijn, familie gemist wordt en er door groeiende werkeloosheid geen geld is voor recreatie. Het is geen excuus voor vandalisme, het is een roep om zinnige alternatieven. Het Stadsdeel vat dit blijkbaar op als een veiligheidsprobleem terwijl het echt anders kan.


Voorbeelden van sociale, culturele en sportieve activiteiten die zorgen voor rust, vertier én veiligheid zijn er te over maar daar is niet voor gekozen, integendeel. Op voorhand is gekozen in te zetten op veiligheid, ofwel om achteraf problemen te bestrijden. Feitelijk krijgt het Stadsdeel waar het om gevraagd heeft en dat kan de bedoeling niet geweest zijn.


In en over de wijken wordt veel gepraat, maar echt geluisterd naar bewoners en organisaties onvoldoende. Juist nu de druk toeneemt wreekt zich dat met van bovenaf opgelegde besluiten. Besluiten die meer gebaseerd zijn op angst voor bewoners dan op de behoeften die bewoners hebben.


De zomer is nog niet voorbij. In elk geval hebben jongeren in de wijken nu aangegeven wat nodig is: verkoeling, vertier, levendigheid en actie. Het is aan de gemeente om daarop in te spelen.


Harrie van de Louw
directeur theater De Vaillant

Jouw Cultuurhuis On Stage & Online!

18 mei 2020

Beste bezoeker,

Geniet jij ook zo van de muziek in onze wijken? De Torenconcerten met wereldse klanken? De Beatmobiel met pop van oost tot west?

Of ben je een van de actieve senioren die samen met KOO kunst maakt, of hebben we je al gehoord en gezien bij Studio S Home Sessions?

De Vaillant is en blijft het cultuurhuis van de Schilderswijk en Transvaal, Jouw Cultuurhuis!

Daarom zijn we blij dat we je na 1 juni ook weer binnen onze muren kunnen ontvangen. We brengen dan binnen en buiten cultuur voor iedereen. We noemen het ‘On Stage & Online’.   Na 1 juni zijn we elke (werk) dag weer open voor een babbeltje, een hapje en een drankje, maar ook voor de kunsten!

Want daar staan we voor, ook in crisistijd: Cultuur voor Iedereen die mee wil doen!

Volg ons hier of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan berichten we vanzelf wat er na 1 juni weer in en rondom huis te doen valt.

Graag gaan we dan samen de zomer in!

 

Hartelijke groet en stay safe,

Harrie van de Louw

directeur

Jouw Cultuurhuis On Stage & Online!

18 mei 2020

Beste bezoeker,

Geniet jij ook zo van de muziek in onze wijken? De Torenconcerten met wereldse klanken? De Beatmobiel met pop van oost tot west?

Of ben je een van de actieve senioren die samen met KOO kunst maakt, of hebben we je al gehoord en gezien bij Studio S Home Sessions?

De Vaillant is en blijft het cultuurhuis van de Schilderswijk en Transvaal, Jouw Cultuurhuis!

Daarom zijn we blij dat we je na 1 juni ook weer binnen onze muren kunnen ontvangen. We brengen dan binnen en buiten cultuur voor iedereen. We noemen het ‘On Stage & Online’.   Na 1 juni zijn we elke (werk) dag weer open voor een babbeltje, een hapje en een drankje, maar ook voor de kunsten!

Want daar staan we voor, ook in crisistijd: Cultuur voor Iedereen die mee wil doen!

Volg ons hier of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan berichten we vanzelf wat er na 1 juni weer in en rondom huis te doen valt.

Graag gaan we dan samen de zomer in!

 

Hartelijke groet en stay safe,

Harrie van de Louw

directeur

open brief versterking positie De Vaillant

Aan de wethouder van Cultuur Dhr. Robert van Asten

Betreft: open brief versterking positie De Vaillant

 Den Haag, 7 mei 2020

Geachte wethouder/ Beste Robert,

 Namens voorzitter, bestuur en team van De Vaillant doe ik een appèl op je.

Het inhoudelijk advies van de Commissie Leertouwer voor De Vaillant voor komende jaren is positief met wat kritische kanttekeningen. Wij nemen het advies serieus. Gezien het beleidsvoornemen ‘Cultuurankers te verstevigen in hun positie en bedrijfsvoering’ en de zorg over onze financiële basis, zijn wij over de financiële uitkomst enigszins ontgoocheld.

De Commissie Leertouwer adviseert met een effectieve verhoging van €17.200 (de ‘Lakerveld’gelden vervallen) een bedrag van  €710.000  (+3% t.o.v. 2020). Dit bedrag sluit noch aan op onze begroting, noch op het Beleidskader ‘Een Zee van Mogelijkheden’. 

Uit het beleidskader: ‘Een versteviging van de positie en een gezonde bedrijfsvoering van de Cultuurankers zijn essentieel voor de uitvoering van hun taken. Wij vragen de Adviescommissie om dit mee te nemen in het beoordelen van de plannen.’ …. ‘Wij concentreren ons op de bestaande Cultuurankers en stellen als prioriteit dat deze acht Cultuurankers hun positie kunnen verstevigen en zich verder kunnen ontwikkelen.’

Ter herinnering: In 2013 startte De Vaillant met een begroot tekort van 30K per jaar, in 2017 werd dat eenmalig en daarna structureel gerepareerd en voor 2021 staan we praktisch op de 0lijn. Deze keuze toont geen onderbouwing of inhoudelijke basis.

De voorgestelde verhoging van 3% stelt ons voor keuzes;  - Sluiten we groepen en mensen die amper geld te makken hebben uit, of blijven we betaalbaar (we verhoogden onze entreeprijzen al met 150%)?  - Blijven we toegankelijk voor jong en oud of beperken we de toegangsuren? - Onderhouden we echt contact of houden we 0,6 fte communicatiemedewerker voor flyers, socials en nieuwsbrieven? Het verdwijnen van de baliemedewerker en andere functies met STIP subsidie noem ik niet. Dat horeca niet uit cultuurgeld betaald wordt is evident en niet aan de orde. Voor gezonde bedrijfsvoering en positie komen wij met het huidige advies €50.000 tekort.

De Vaillant loopt voor de troepen uit; samen met Cultuurschakel met de Haagse CultuurAcademie waarvan jij al twee inclusieve ‘academische jaren’ opende. We liepen en lopen met Laaktheater voorop in het Regioprofiel Haaglanden. Ons initiatief tot de Participatie Federatie biedt speelruimte en doorstroom voor divers talent dat door schaalverschillen in de sector (zoals beschreven in het advies van de Commissie Leertouwer) geen kans krijgt. De Haagse Cultuurankers staan er landelijk mee op de kaart en dat betaalt zich uit.  Al in 2013 zetten wij MatchMaker op  waarmee wij ons publiek en talent koppelden aan negen instellingen in de stad. Wij, maar vooral ons diverse publiek en talenten werden in 2017 beloond met IMPACT Rijkssubsidie en het werd beleid. Rijk en fondsen dragen stevig bij aan deze programma’s. Na de rellen in 2015 stonden wij voor onze bewoners als een huis en zij voor ons. Ook in Coronatijd steekt De Vaillant zijn nek uit. We doen het niet omdat we een toren hebben maar omdat we die direct als podium inzetten en daar met externe financiering een compleet actieplan aan koppelen. We doen alles ondanks een wankele basis maar met het besef dat het moet.

Als jij echt wil dat jouw beleid voor Inclusie en diversiteit toekomst heeft, heb je voorlopers zoals wij nodig. Mooie beleidsplannen, bussen met wijkbewoners of leuke regioplannen beklijven slechts door succesvolle partners. Telkens weer is De Vaillant tot voorbeeld en telkens weer dagen wij onszelf en collega’s uit om echt open te zijn voor de stad, haar bewoners en de veranderde samenleving. Het is een ongelijke strijd omdat ons fundament niet op orde is. 

In onze arme en tegelijk superdiverse wijken waar nauwelijks nog autochtone Nederlanders wonen, vallen harde klappen door de Coronacrisis. Ook het drama van een economische crisis zal zich juist hier in volle glorie voltrekken. Wij staan ook dan graag ons ‘mannetje’ als cultureel baken voor iedereen die mee wil doen. We hebben daarvoor echte versterking van cruciale functies nodig en daarom vragen we jouw steun!

Met kleine zalen (30 – 60% kleiner dan andere Cultuurankers) in een complex gebouw (half ondergronds waardoor altijd twee medewerkers op de vloer moeten zijn) is beperkt geld te verdienen. Terwijl een kleurrijk team en een arme omgeving veel aandacht vragen zijn we in de stad aanwezig, denk ik mee en doen wij mee. Dat kan effectiever en duurzamer, echter staat het water aan onze lippen. In ons meerjarenbeleid hebben we dat weer geformuleerd en berekend en toch is wederom niet op basis van onze noodzaak geadviseerd. 

Er is behoefte aan stevige Cultuurankers in elk stadsdeel, op een aantal participatiecollega’s zoals Cultuurschakel en AIGHT wordt bezuinigd en we begrijpen dat ruimte beperkt is. Toch doen we een beroep op je om subsidie voor De Vaillant in lijn te brengen met het Beleidskader en de behoefte. Behoefte aan versterking en slagkracht is berekend in onze begroting (€710.000 + €50.000 = €760.000).  

Tussen het advies van Commissie Leertouwer en de inhoud van het Beleidskader zit speelruimte. Ook wijkt het advies flink af van de toezegging ((RIS304964, 3 april jl.) dat geen extra cultuurplangeld naar de exploitatie van Amare gaat. Keuzeruimte om alsnog aan te sluiten bij beleid en beloften is er dus zeker.

Ik breng tot slot graag mijn uitspraak ‘investeer in bewezen successen’ in herinnering, een uitspraak die jou tijdens een van de Stadsgesprekken erg aansprak. Wij hopen dat je daar samen met ons voor gaat.

 

Hartelijke groet, 

Harrie van de Louw

Download de brief in PDF

open brief versterking positie De Vaillant

Aan de wethouder van Cultuur Dhr. Robert van Asten

Betreft: open brief versterking positie De Vaillant

 Den Haag, 7 mei 2020

Geachte wethouder/ Beste Robert,

 Namens voorzitter, bestuur en team van De Vaillant doe ik een appèl op je.

Het inhoudelijk advies van de Commissie Leertouwer voor De Vaillant voor komende jaren is positief met wat kritische kanttekeningen. Wij nemen het advies serieus. Gezien het beleidsvoornemen ‘Cultuurankers te verstevigen in hun positie en bedrijfsvoering’ en de zorg over onze financiële basis, zijn wij over de financiële uitkomst enigszins ontgoocheld.

De Commissie Leertouwer adviseert met een effectieve verhoging van €17.200 (de ‘Lakerveld’gelden vervallen) een bedrag van  €710.000  (+3% t.o.v. 2020). Dit bedrag sluit noch aan op onze begroting, noch op het Beleidskader ‘Een Zee van Mogelijkheden’. 

Uit het beleidskader: ‘Een versteviging van de positie en een gezonde bedrijfsvoering van de Cultuurankers zijn essentieel voor de uitvoering van hun taken. Wij vragen de Adviescommissie om dit mee te nemen in het beoordelen van de plannen.’ …. ‘Wij concentreren ons op de bestaande Cultuurankers en stellen als prioriteit dat deze acht Cultuurankers hun positie kunnen verstevigen en zich verder kunnen ontwikkelen.’

Ter herinnering: In 2013 startte De Vaillant met een begroot tekort van 30K per jaar, in 2017 werd dat eenmalig en daarna structureel gerepareerd en voor 2021 staan we praktisch op de 0lijn. Deze keuze toont geen onderbouwing of inhoudelijke basis.

De voorgestelde verhoging van 3% stelt ons voor keuzes;  - Sluiten we groepen en mensen die amper geld te makken hebben uit, of blijven we betaalbaar (we verhoogden onze entreeprijzen al met 150%)?  - Blijven we toegankelijk voor jong en oud of beperken we de toegangsuren? - Onderhouden we echt contact of houden we 0,6 fte communicatiemedewerker voor flyers, socials en nieuwsbrieven? Het verdwijnen van de baliemedewerker en andere functies met STIP subsidie noem ik niet. Dat horeca niet uit cultuurgeld betaald wordt is evident en niet aan de orde. Voor gezonde bedrijfsvoering en positie komen wij met het huidige advies €50.000 tekort.

De Vaillant loopt voor de troepen uit; samen met Cultuurschakel met de Haagse CultuurAcademie waarvan jij al twee inclusieve ‘academische jaren’ opende. We liepen en lopen met Laaktheater voorop in het Regioprofiel Haaglanden. Ons initiatief tot de Participatie Federatie biedt speelruimte en doorstroom voor divers talent dat door schaalverschillen in de sector (zoals beschreven in het advies van de Commissie Leertouwer) geen kans krijgt. De Haagse Cultuurankers staan er landelijk mee op de kaart en dat betaalt zich uit.  Al in 2013 zetten wij MatchMaker op  waarmee wij ons publiek en talent koppelden aan negen instellingen in de stad. Wij, maar vooral ons diverse publiek en talenten werden in 2017 beloond met IMPACT Rijkssubsidie en het werd beleid. Rijk en fondsen dragen stevig bij aan deze programma’s. Na de rellen in 2015 stonden wij voor onze bewoners als een huis en zij voor ons. Ook in Coronatijd steekt De Vaillant zijn nek uit. We doen het niet omdat we een toren hebben maar omdat we die direct als podium inzetten en daar met externe financiering een compleet actieplan aan koppelen. We doen alles ondanks een wankele basis maar met het besef dat het moet.

Als jij echt wil dat jouw beleid voor Inclusie en diversiteit toekomst heeft, heb je voorlopers zoals wij nodig. Mooie beleidsplannen, bussen met wijkbewoners of leuke regioplannen beklijven slechts door succesvolle partners. Telkens weer is De Vaillant tot voorbeeld en telkens weer dagen wij onszelf en collega’s uit om echt open te zijn voor de stad, haar bewoners en de veranderde samenleving. Het is een ongelijke strijd omdat ons fundament niet op orde is. 

In onze arme en tegelijk superdiverse wijken waar nauwelijks nog autochtone Nederlanders wonen, vallen harde klappen door de Coronacrisis. Ook het drama van een economische crisis zal zich juist hier in volle glorie voltrekken. Wij staan ook dan graag ons ‘mannetje’ als cultureel baken voor iedereen die mee wil doen. We hebben daarvoor echte versterking van cruciale functies nodig en daarom vragen we jouw steun!

Met kleine zalen (30 – 60% kleiner dan andere Cultuurankers) in een complex gebouw (half ondergronds waardoor altijd twee medewerkers op de vloer moeten zijn) is beperkt geld te verdienen. Terwijl een kleurrijk team en een arme omgeving veel aandacht vragen zijn we in de stad aanwezig, denk ik mee en doen wij mee. Dat kan effectiever en duurzamer, echter staat het water aan onze lippen. In ons meerjarenbeleid hebben we dat weer geformuleerd en berekend en toch is wederom niet op basis van onze noodzaak geadviseerd. 

Er is behoefte aan stevige Cultuurankers in elk stadsdeel, op een aantal participatiecollega’s zoals Cultuurschakel en AIGHT wordt bezuinigd en we begrijpen dat ruimte beperkt is. Toch doen we een beroep op je om subsidie voor De Vaillant in lijn te brengen met het Beleidskader en de behoefte. Behoefte aan versterking en slagkracht is berekend in onze begroting (€710.000 + €50.000 = €760.000).  

Tussen het advies van Commissie Leertouwer en de inhoud van het Beleidskader zit speelruimte. Ook wijkt het advies flink af van de toezegging ((RIS304964, 3 april jl.) dat geen extra cultuurplangeld naar de exploitatie van Amare gaat. Keuzeruimte om alsnog aan te sluiten bij beleid en beloften is er dus zeker.

Ik breng tot slot graag mijn uitspraak ‘investeer in bewezen successen’ in herinnering, een uitspraak die jou tijdens een van de Stadsgesprekken erg aansprak. Wij hopen dat je daar samen met ons voor gaat.

 

Hartelijke groet, 

Harrie van de Louw

Download de brief in PDF

Bij de halte van tram 6

30 april 2020

Staat een oester op tram 6 te wachten, komt daar plots een mossel aan.

‘Mijn hemel’, spreekt de mossel, ‘wat een genoegen, aangenaam!’

En dan onverwijld: ‘Oester, oester, dat ik u koester, zou u gaarne kussen.’

‘Ach’, bloost de oester, ‘zo onbetaamd, ga er fluks van tussen!’

De mossel weet niet van wijken: ‘Uw ranke hals, zo mals, u maakt me gek.’

De oester trilt, maar geeft dan toe, en werpt het hoofdje in de nek.

De mossel aarzelt niet en hapt – maar even.

Het doet het weke van de oester beven.

Daar is tram 6, de mossel henen.

‘Ach en jeetje’ roept de oester, ‘mijn parel is verdwenen.’

*Een toelichting op ‘Bij de halte van tram 6’ is te lezen in ons jaarverslag.

Ons Jaarverslag 2019 lees je hier (PDF)

Bij de halte van tram 6

30 april 2020

Staat een oester op tram 6 te wachten, komt daar plots een mossel aan.

‘Mijn hemel’, spreekt de mossel, ‘wat een genoegen, aangenaam!’

En dan onverwijld: ‘Oester, oester, dat ik u koester, zou u gaarne kussen.’

‘Ach’, bloost de oester, ‘zo onbetaamd, ga er fluks van tussen!’

De mossel weet niet van wijken: ‘Uw ranke hals, zo mals, u maakt me gek.’

De oester trilt, maar geeft dan toe, en werpt het hoofdje in de nek.

De mossel aarzelt niet en hapt – maar even.

Het doet het weke van de oester beven.

Daar is tram 6, de mossel henen.

‘Ach en jeetje’ roept de oester, ‘mijn parel is verdwenen.’

*Een toelichting op ‘Bij de halte van tram 6’ is te lezen in ons jaarverslag.

Ons Jaarverslag 2019 lees je hier (PDF)

Voor De Kunst

15 april  2020

De Vaillant wil in deze tijd van crisis een baken van positiviteit zijn voor de wijk en de stad. Hiervoor organiseren we torenconcerten, Buurtbiebs en is er een actieplan (PDF). Om dit te kunnen verwezenlijken vragen we iedereen die kan en wil een bijdrage te doen, zodat we de activiteiten zo lang kunnen voortzetten als nodig. Via Voor De Kunst zijn we een crowdfunding gestrart. Alle euro's zijn welkom! 

Blijf gezond en geniet waar het kan!

Voor De Kunst

15 april  2020

De Vaillant wil in deze tijd van crisis een baken van positiviteit zijn voor de wijk en de stad. Hiervoor organiseren we torenconcerten, Buurtbiebs en is er een actieplan (PDF). Om dit te kunnen verwezenlijken vragen we iedereen die kan en wil een bijdrage te doen, zodat we de activiteiten zo lang kunnen voortzetten als nodig. Via Voor De Kunst zijn we een crowdfunding gestrart. Alle euro's zijn welkom! 

Blijf gezond en geniet waar het kan!