Voetnoot
terug naar homepage

Voetnoot

Voetnoot* is een nieuw Haags podium voor gesprekken, filosofie, twijfel en zielenroerselen. In theater De Vaillant, midden in Den Haag, waar het weleens knettert en bruist, maar tegelijkertijd veel verhalen onderbelicht en onverteld zijn, wordt er ruimte gemaakt voor het gesprek. Twee jonge Haagse publicisten, Mohammed El Baroudi en Hizir Cengiz, gaan in gesprek met verscheidene bronnen, opzoek naar die verhalen. Voetnoot is geboren uit hun gemis van een plaats voor uitwisseling van frustraties en herkenning.

Gesprekken over maatschappelijke verandering lijken gevangen te zitten in een cyclus tussen hectische campagnes vlak vóór verkiezingen en stille periodes daarna. Dit terwijl we dagelijks zouden moeten denken over waar we naartoe willen met Nederland en op welke manieren dit allemaal zou kunnen. Met andere woorden: elke dag zou een campagnedag moeten zijn. 

Voetnoot* zoekt in een-op-eengesprekken de diepgang van het maatschappelijke debat en probeert de bron van nuance en gesprek te zijn bij grote maatschappelijke thema's. Deze bronnen bieden met hun perspectief en ervaring de broodnodige en tijdloze context, commentaar, twijfel óf kritiek bij de dagelijkse waan. 

Zoals een voetnoot betaamt, zullen deze gesprekken de individuele opmerkingen en kanttekeningen plaatsen bij grote gebeurtenissen en abstracte thema’s, om op deze manier de gezichten erachter bloot te geven.

 

Hizir Cengiz heeft dit studiejaar de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond. Hizir schrijft onder andere webcolumns voor De Groene Amsterdammer en is Correspondent Twijfel bij De Correspondent. In 2017 won hij met zijn essay 'De wereld is een bak vol modder' de Jan Paul Bresser Prijs.

 

 

 

Mohammed is geboren en getogen in de Haagse Rivierenbuurt, vlak naast 't kloppend hart van onze democratie. Grote kans dat dit zijn onderbewustzijn aanspoorde om politieke economie te studeren. Naast het analyseren van beleidsprocessen, steekt hij zijn tijd zoveel mogelijk in het beschouwen van maatschappelijke debatten en de (onderzoeks-)journalistiek. Zo publiceerde hij stukken in NRC en voelde hij kandidaat-Kamerleden aan de tand in zijn live interviewprogramma 'Advocaat van de Duivel'.

 

 

 


GESPREKSGASTEN VOETNOOT* 9 september

Hizir Cengiz gaat in gesprek met Bertus de Wolff

De 91-jarige Bertus de Wolff komt al zijn hele leven in buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk. Als ukkie ging hij mee op kamp, hij leerde er houtbewerken, ontmoette daar zijn vrouw en werd bestuurslid. Hij bezoekt het buurtcentrum nog wekelijks voor een bakje koffie en om een spelletje te doen.  Alleen: De Mussen staat op omvallen. Financieel gaat het namelijk niet goed. Hizir Cengiz spreekt met Bertus de Wolff over de waarde van De Mussen voor hem en voor de wijk.

Mohammed El Baroudi  gaat in gesprek met Rudy van der Beek

Rudy van der Beek is een veelzijdige community builder in Den Haag. Hij is actief betrokken geweest bij het agenderen en (hopelijk binnenkort) realiseren van een slavernijmonument in Den Haag.  Rudy neemt geen blad voor zijn mond als het gaat om thema’s rondom diversiteit, inclusie en studenten. Bovendien vervult hij regelmatig een waakhondfunctie en zit hij gevraagd en ongevraagd aan tafel met verschillende politieke partijen en studentenorganisaties, zoals de Landelijke Studentenvakbond. Hierin is het inbrengen van andere perspectieven en verhalen zijn kracht. En door nauw contact met zijn achterban informeert en inspireert hij jongeren in Den Haag.

Bekijk de livestream op 8 september vanaf 20.00 uur hieronder of via deze link.

 


GESPREKSGASTEN VOOR VOETNOOT* 24 JUNI :

Hizir gaat in gesprek met Rosetta Leiendecker: Wat als je niet dezelfde taal als de overheid spreekt? Rosetta Leiendecker kan daarover meepraten. Leiendecker is namelijk een van de vele Haagse laaggeletterden. Tevens is ze een van de taalambassadeurs bij het project 'Doe Weer Mee!'. Als ambassadeur helpt Leiendecker bij het begrijpelijk maken van de communicatie van de gemeente. Hizir Cengiz gaat in gesprek met Leiendecker over laaggeletterdheid en haar ambassadeurschap. 

Mohammed gaat in gesprek met Ilah Rubio: Ilah is een ervaren journalist die zich richt op onderzoek naar openheid, transparantie en de maatschappelijke zaak. In zijn werk brengt hij geregeld casussen aan het licht waarin mensen in schrijnende situaties verkeren en tegen bureaucratische muren oplopen.

Wil jij aanwezig zijn bij Voetnoot*? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: communicatie@devaillant.nl (et op: er zijn maar beperkte plaatsen beschikbaar)

Bekijk de livestream hier:


Op maandag 31 mei om 20.00 uur starten we met de eerste Voetnoot*

Hizir gaat in een livestream in gesprek met Cis Deyl: Cis is een Haagse kunstenares en directeur van Stichting Make It Art Worthy (MIAW). Met MIAW verbindt Cis kunst en maatschappij op een laagdrempelige manier met elkaar.

Mohammed gaat in de eerste livestream in gesprek met Joost Heijthuijsen. Joost is programmeur bij Amare in Den Haag. Daarnaast is hij toezichthouder bij De Staat, Willem Twee en Meindert Talma en geeft hij debatles bij Bibliotheek Schilderswijk. 

De livestream bekijk je hier: